הון מניות רשום – Registered share capital

מילון מונחים > הון מניות רשום – Registered share capital

כמות המניות הכולל בחברה. מומלץ לרשום הון המניות רשום גדול כגון 1,000,000 מניות. הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות חדשים/משקיעים/עובדי החברה בשלב מאוחר יותר. הדבר חוסך פעולות משפטיות עתידיות כגון הגדלת הון המניות הרשום בעתיד (לצורך כך יש לקיים אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה). גודל הון המניות הרשום אינו קובע דבר לגבי היחסים בין בעלי המניות או ליחסים בינהם לבין החברה.

כפי שהוסבר בתחילה, הון מניות רשום הינו הסכום הכולל של מניות מכל סוג אשר חברה רשאית להקצות, אך במקרה בו החברה מעוניינת להקצות יותר מניות, הרי הדבר מחייב פנייה לבעלי המניות לצורך הגדלת ההון הרשום.

בד"כ לכל מניה בהון המניות הרשום ערך נקוב. הערך הנקוב ברוב במקרים הוא מינימלי – 1 ₪ או אגורה 0.01 ₪  לצורך דוגמא, אם ניקח מצב קלאסי של חברת סטארט-אפ הנרשמת לראשונה ברשם החברות: הון מניות הרשום יהיה 1,000,000 מניות בעלות ערך נקוב של 0.01 ₪. זאת אומרת הון רשום של 10,000 ₪.. סוגי מניות יכולים להיות מניות רגילות או מניות בכורה. בתקנון החברה או בהסכם המייסדים מוגדרות בפירוש הזכויות הצמודות לכל מניה החל מזכות הצבעה באסיפה הכללית, זכות למנות את חברי ההנהלה, זכויות בעת הליך פירוק חברה ועוד.

במקרה בו נעשית חלוקת מניות מהחברה לבעלי המניות דבר זה מכונה בשם הון מניות מוקצה. הכוונה היא הקצאה של מניות לבעל מניות חדש או לבעל מניות קיים בחברה כאשר החלוקה מתבצעת בהתאם להון המניות הרשום בחברה. חשוב לציין כי הליך הקצאת המניות הראשוני מוסדר במסגרת הסכם מייסדים ותקנון החברה.

התחל בהקצאת מניות

התחל בהעברת מניות

אולי יעניין אתכם גם...

 • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
 • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
 • כאשר מבצעים הקצאת מניות בחברה מקצים (מחלקים) מניות מהון המניות הרשום (כמות המניות הכולל בחברה).
 • הון מניות הרשום נקבע בתקנון החברה ובמידה ולא נותרו מניות לחלק, ניתן להגדיל את הון המניות הרשום.
 • הקצאת מניות היא פעולה שמבצעים בד"כ כאשר מצרפים שותף/משקיע לחברה.
 • בעת רישום החברה, נהוג לשמור על יחס בין הון המניות הרשום להון המניות המוקצה של 1:10 לטובת הון המניות הרשום.
לפרטים נוספים
 • אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון.
 • מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה.
 • הבעלות מקנה זכויות רבות…
לפרטים נוספים
 • קנייה בחזרה של מניות היזמים בערך נקוב 0.01 (לא משמעותי) ע"י החברה/יזם במידה ועזבו (ככל שעובר הזמן הזכות לקנות בחזרה פוחתת).
 • מנגנון זה לרוב יעוגן בהסכם מייסדים בין ה- Founders של החברה/המיזם.
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן