מניה -Share/Stock

מילון מונחים > מניה -Share/Stock

אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון. מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה. הבעלות מקנה זכות:

  1. להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובכך מעניקה את היכולת להשתתף בניהול החברה ובקבלת ההחלטות. כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון החברה, כל מניה הינה בעלת קול אחד בהצבעה באסיפת הכללית של בעלי המניות.
  2. זכות השתתפות ברווחי החברה (חלוקת דיבידנדים) בהתאם לחלקם היחסי במניות בחברה.

במקרה של הקמת סטארט אפ ועיסוק בנושא המניות, יש חשיבות רבה לחתום על הסכם מייסדים לסטארט אפ . עיקר ההסכם הוא הסכמה בכתב של השותפים בנוגע ליחסים העסקיים והמשפטיים ביניהם וליחסים בינם לבין החברה. בכל הקשור לנושא המניה, הרי ההסכם עוסק בחובות ובזכויות של השותפים בחברה במסגרת חלוקת המניות כגון זכות מצרנות, זכויות במכירה והעברת מניות, הגנת אנטי דילול מניות, זכויות וטו, מנגנון הבשלת מניות Reverse vesting ועוד.

על מנת להסדיר את הדברים בצורה נכונה יש לחתום על החוזה בעת השלבים הראשונים של הקמת החברה. חשיבותו של ההסכם הינה משמעותית ביותר בשעת משבר בין השותפים המוביל לאי הסכמה דבר המוביל לא פעם לעצירת הפעילות העסקית. מכאן, על מנת למנוע רגעי  משבר עם השותפים, יש חשיבות רבה לחתום על ההסכם היות ולאחר מכן יהיה קשה מאד ליישב את המחלוקות.

בעת הקמת חברה רושמים הון מניות רשום (סך כל המניות בחברה, ההון המקסימלי ממנו החברה יכולה להקצות) והון מניות מוקצה (הון המניות שמקצים לבעלי המניות הראשונים ומהם נגזרים אחוזי ההחזקה). יש אפשרות לקבוע כי ההון הרשום יהיה גדול מהון המניות אשר יחולק בפועל בהתאם לתקנון החברה.

הון מניות מוקצה מתבצע מההון הרשום של החברה אשר נקבע במסגרת רישום החברה אצל רשם החברות. הון המניות הרשום הינו סוג של מאגר בו מצויות כלל המניות של החברה. בכל פעם שיש עניין להקצות מניות לבעלי החברה או לבעלי מניות חדשים ניתן לגשת לאותו מאגר ולבצע הקצאה.

אולי יעניין אתכם גם...

אישיות משפטית נפרדת מבעליה. לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…

כמות המניות הכולל בחברה. הון המניות הרשום המומלץ הינו 1,000,000 מניות. הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות…

מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…

פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ בסניף הבנק בו תבחרו. הכנת כל המסמכים ואישורי העו"ד לצורך פתיחת החשבון…

שינוי גודל גופנים