אישור עקרוני למשכנתא בנקאית

מילון מונחים > אישור עקרוני למשכנתא בנקאית

מהו אישור עקרוני למשכנתא בנקאית?

אישור עקרוני למשכנתא בנקאית הוא אישור כתוב שמוציא הבנק למשכנתאות לאדם המתעניין בנטילת משכנתא מהבנק. במסמך זה מופיעים שני פרטים מרכזיים:

  1.  סכום ההלוואה שהבנק מוכן לתת ללווה– כלומר ערך המשכנתא.
  2.  תנאי ההלוואה – אלה נקבעים בהתאם למאפיינים של הלווה (הכנסה, עיסוק, התחייבויות חוץ בנקאיות, כפי שיוסבר בהמשך) והן מאפייניו של הנכס שבגינו הלווה מבקש לקחת משכנתא.

מי יכול לקבל אישור הלוואה עקרוני וממי?

כל אדם המעוניין בלקיחת משכנתא יכול לפנות לבנק למשכנתאות ולבקש לקבל אישור הלוואה עקרוני. חשוב לשים לב שאין הכרח לפנות לבנק שבו אתם מנהלים את חשבון הבנק שלכם, וניתן לפנות למספר בנקים ולקבל מהם הצעות שונות למשכנתא, וכך לבחור את ההצעה הטובה ביותר.

על מנת לקבל את האישור מהבנק הלווה נדרש למלא בקשה לאישור עקרוני של משכנתא. בבקשה ימלא הלווה פרטים הנוגעים למקום עבודתו, השכלתו, הכנסתו וסכום ההלוואה המבוקש. הבנק יספק אישור התקף ללפחות 24 ימים. 

התחל בהליך בחירת עורך דין לקניית דירה

שיקולים של הבנק בעת מתן אישור עקרוני למשכנתא בנקאית

לפני שהבנק נותן אישור את האישור ומביע את הנכונות שלו להלוות משכנתא ללווה הוא צריך לבחון היבטים שונים של הלווה ולוודא שתהיה לו היכולת לפרוע את ההלוואה שהבנק ייתן לו. לכן הבנק ישקול שיקולים הנוגעים ל:

  • זהותו של הלווה.
  • מעמדו האישי (נשוי, גרוש, רווק, אלמן וכו') – כך למשל זוג נשוי יכול להיחשב כלווה 'בטוח' יותר, כיוון שקיימים שני מקורות הכנסה שמהם ניתן לפרוע את ההלוואה.
  • הכנסתו של הלווה – הכנסה מעבודה והן ממקורות נוספים באם יש.
  • מצבו הבנקאי של הלווה – האם הלווה הוא לקוח מוגבל בבנק, האם סורבו בקשות או התחייבויות שהיו ללווה?
  • התחייבויות חוץ בנקאיות של הלווה – למשל הלוואות לחברות אשראי, הלוואות למימון רכב, הלוואות לקרנות השתלמות, הלוואות ממעבידים וכן מכל מקור אחר. 
  • עיסוקו של הלווה – הבנק יבחן עד כמה העיסוק הזה מספק ביטחון כך שתזרים המזומנים של הלווה יימשך באופן רצוף שיבטיח את פירעון המשכנתא על ידו בהתאם לזה הבנק ייתן אישור עקרוני למתן משכנתא, ובדרך כלל גם יציג את תנאי הריבית ואת החלופות לתמהיל המשכנתא. 

יתרונות בקבלת אישור הלוואה עקרוני

קבלת אישור הלוואה עקרוני לפני חתימה על הסכם מכר לדירה מסמן ללווה מראש את גבולות הגזרה: כך הוא יכול לחפש דירות בהתאם להון העצמי שיש לו + גובה המשכנתא שיקבל. בנוסף, האישור יכול להוות מעין 'תעודת ביטוח' שניתן להציג למוכר הדירה: הלווה יראה שהבנק נתן לו אישור עקרוני כך שהוא אכן יכול לממן את רכישת הדירה. 

התחל בהליך בחירת עורך דין לקניית דירה

דילוג לתוכן