ביטול משכון

מילון מונחים > ביטול משכון

מהו משכון?

לפי לשון החוק, משכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב. הכוונה היא שמשכון הוא נכס המשמש כבטוחה לכך שחוב מסוים ישולם לנושה. אם החוב לא הוחזר כדין, הנושה זכאי להיפרע מהנכס שהועמד כבטוחה.

כדי למשכן נכס בישראל יש לרשום אותו במאגר המידע של רשם המשכונות, שכל אחד רשאי לעיין בו. הרעיון הוא שדבר המשכון יהיה שקוף לציבור, כך שכולם יוכלו לדעת על הזכות שקיימת לנושה בנכס. זאת למשל על מנת ליידע נושים אחרים של החייב שקיים נושה בעל זכויות עדיפות, שזכאי להיפרע מהנכס הממושכן. 

ביטול משכון

ניתן כמובן לבטל משכון שנרשם במאגר: כדי לעשות זאת יש למלא הודעת ביטול משכון. בטופס יש למלא:

  1. פרטים של הרישום המקורי ושל החייבים.
  2. פרטים מזהים על הנכס – אם מדובר בנכס מקרקעין פרטים כמו גוש, חלקה, כתובת ותיאור הנכס. אם מדובר בכלי תחבורה יש לציין את מספר הרישוי ומספר השילדה. 

את הטופס למחיקת משכון ברשם המשכונות ניתן להגיש באמצעות הדואר, תור פיזי באחת מלשכות רשם המשכונות הנמצאות במחוזות השונים, או לחלופין להסתייע בעורך דין שיכול לבטל את המשכון באמצעות דואר אלקטרוני.

מימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים

כמו משכון, גם משכנתא משמשת כבטוחה בעת מתן הלוואה. כידוע, לרוב לקיחת המשכנתא היא חלק מתהליך רכישת הדירה: הסתייעות בעורך דין מומחה לקניית דירה, חתימה על הסכם מכר, שלום (ממומן מכספי המשכנתא) ובסופו של דבר העברת החזקה והבעלות בנכס.

כדאי לדעת שבמקרה של משכון ובמקרה של משכנתא, הנושים זכאים לממש את משכונם באמצעות ההוצאה לפועל. כך, אם החייב לא שילם את חובו לרוב יש להמתין 6 חודשים ואחריהם הנושה יוכל להיפרע מהנכס הממושכן לטובתו. לא מדובר בהליך של ביטול משכון, אלא דווקא בפירעונו. 

התחל בעריכת הסכם קניית דירה אונליין

דילוג לתוכן