ייפוי כוח להעברת בעלות

מילון מונחים > ייפוי כוח להעברת בעלות

מה זה ייפוי כוח?

ייפוי כוח הוא מתן הרשאה לאדם שקיבל את ההרשאה לפעול מבחינה משפטית בשם מייפה הכוח. מיופה הכוח יכול להיות בן משפחה, אולם במצבים מסוימים נדרש שמיופה הכוח יהיה עורך דין או נוטריון.

מה זה ייפוי כוח להעברת בעלות דירה?

מתן ייפוי כוח למכירת מקרקעין והעברת הבעלות בדירה הוא עריכת מסמך משפטי המאפשר למיופה הכוח לנקוט בפעולות שונות שיסייעו להשלמת חוזה מכירת/רכישת דירה. לרוב מדובר בייפוי כוח בלתי חוזר (ייפוי כוח שאינו מוגבל בזמן), ומיופה הכוח הוא עורך דין. ייפוי כוח כזה מאפשר למשל למוכרי הדירה לוודא שעסקת המכר תושלם ותירשם. באיזה אופן?

  • אם צד לעסקת מכר פעל בניגוד לחוזה או לא ביצע פעולה שהיה עליו לבצע, ייפוי הכוח עשוי להיכנס לתוקף (בכפוף לתנאים בו). 
  • ייפוי הכוח יאפשר לעורך הדין של המוכרים לנקוט בפעולות שונות שימנעו מהמוכר הפסד כספי. 

ניתן דוגמה שממחישה את הנושא:

  • נניח שמתקיים משא ומתן למכירת דירה בין מוכרים לרוכשים. בחוזה ביניהם נקבעו תנאים מסוימים שבהתקיימם ייחשבו הרוכשים כמי שהפרו את החוזה (ניתן לקבוע תנאים שונים כאלה, בהתאם לרצון הצדדים).
  • במהלך המשא והמתן הרוכשים רשמו הערת אזהרה לטובתם על הנכס. זאת על מנת לאותת על קיומה של עסקה בין המוכרים לרוכשים ולמנוע רישום של עסקה שסותרת אותה.
  • נניח שהרוכשים הפרו את החוזה (לא קיימו את אחד התנאים באופן שנחשב להפרה לפי החוזה). ייפוי כוח בלתי חוזר עשוי לתת לעורך הדין את הסמכות למחוק את הערת האזהרה שהרוכשים רשמו לטובתם. כך יימנע מהמוכר הפסד כספי, והוא יוכל לערוך עסקה עם רוכשים אחרים.

מלבד מניעת הפסד כספי, לסמכות העברת זכויות בדירה על סמך יפוי כוח הנתונה לעורכי הדין יש יתרון נוסף: הצדדים לא נדרשים למתן חתימות, הליכים בירוקרטיים ומפגשים תדירים עם עורך הדין לצורך ביצוע פעולות שונות. עורכי הדין יכולים לפעול בשמם מבלי להפריע לשגרת יומם של לקוחותיהם.

התחל בעריכת הסכם קניית דירה אונליין

דילוג לתוכן