מס רכישה דירה

מילון מונחים > מס רכישה דירה

מהו מס רכישה דירה?

מס רכישה הוא מס שנדרש לשלם מי שרוכש זכות במקרקעין. כלומר מי שקונה מקרקעין מסוים (כמו למשל דירה, שטח למסחר, שטח לחקלאות וכו'). שיעור מס הרכישה נקבע לפי סוג המקרקעין ואופי האחזקה של הרוכש. 

בעל דירה יחידה – מס רכישה דירה ראשונה

כאמור, הדין הישראלי קובע שיעורים שונים של מס רכישה בהתאם לאופי העסקה. כך למשל, כאשר מדובר במס שיוטל על בעל דירה, קיימות מדרגות מס רכישה:

מחיר העסקה (כמה שילם הרוכש בעד הבית)
שיעור מס הרכישה
עד 1,744,505 שקליםלא משולם מס רכישה
על החלק מעל 1,744,505 - 2,069,205 שקלים3.5%
על החלק מעל 2,069,205 - 5,338,290 שקלים5%
על החלק מעל 5,338,290 - 17,794,305 שקלים8%
על החלק מעל 17,794,305 שקלים10%

כך לדוגמא אם מחיר העסקה הוא 2 מיליון שקלים, הרוכש לא ישלם מס רכישה על 1,744,505 (מדרגת המס הראשונה) וישלם מס בשיעור 3.5% על 255,495 השקלים הנותרים. חשוב לשים לב – המדרגות שצוינו רלוונטיות עד ל-15.01.2021. אחרי מועד זה הן עשויות להתעדכן. 

מי נחשב בעל דירה יחידה (רוכש יחיד)?

ניתן להיחשב כרוכש יחיד בסיטואציות שונות, נפרט את הנפוצות שבהן:

  • אדם שרכש דירה בישראל וזוהי הדירה היחידה שנמצאת בבעלותו.
  • בן הזוג של מי שרכש דירה שגר איתו וכן הילדים של הרוכש הנחשבים גם הם כבעלי דירה יחידה (כלומר זוג נשוי שחי יחד לא יכול לרכוש שתי דירות כך שכל אחד מבני הזוג ייחשב כרוכש יחיד).
  • אדם שבבעלותו דירה נוספת בנוסף לדירה שרכש, אולם הוא מכר את הדירה הראשונה תוך 18 חודשים מהמועד שבו רכש את הדירה החדשה. הגדרה זו מאפשרת בעצם לעבור דירה ועדיין להיחשב כבעל דירה יחידה (גם אם בתקופת ביניים מסוימת יש לאדם שתי דירות). 

בכל מקרה, לפני קניית הדירה ותשלום מס הרכישה מומלץ להיוועץ בעורך דין לקניית דירה שיוודא שכל תנאי החוזה תקינים וכן שכל התשלומים לרשות המיסים נעשו כדין.

מס רכישה המוטל על בעלים של יותר מדירה אחת

אם ברשותו של אדם יותר מדירה אחת, כלומר הוא לא נחשב כבעל דירה יחידה כמפורט למעלה, חלות עליו מדרגות המס הבאות:

מחיר העסקה (כמה שילם הרוכש בעד הבית)
שיעור מס הרכישה
על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח 5%
על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח6%
על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח7%
על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח8%
על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח10%

הנחות במס רכישה

אוכלוסיות שונות בארץ זכאיות להנחה בתשלום מס הרכישה. כך למשל:

  • עולים חדשים שרכשו דירה לאחר שנה בארץ ועד 7 שנים ממועד עלייתם
  • בני משפחות שכולות עשויים להיות זכאים להנחה בהתאם למספר הדירות שברשותם
  • נכים עשויים להיות זכאים להנחה, לעיתים בכפוף לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי

התחל בעריכת הסכם קניית דירה אונליין

דילוג לתוכן