רישום הערת אזהרה

מילון מונחים > רישום הערת אזהרה

מהי הערת אזהרה?

במדינת ישראל מתנהלים פנקסי רישום מקרקעין. מטרתם של פנקסים אלה היא שכל הזכויות במקרקעין (למשל בעלות על דירה, החזקה בקרקע מסוימת וכו') יהיו רשומים. זאת כדי למנוע עד כמה שניתן מצבים של זיוף, תפיסה בלתי חוקית, גניבה וכיוצא באלה. 

אחד המנגנונים שמסייעים בשמירה על הנכונות והדיוק של המרשם הוא הערת אזהרה. הערת אזהרה היא בעצם עדות להתחייבות שנעשתה בין בעל המקרקעין (או בעל זכות אחרת במקרקעין) לבין צד שני. למה הכוונה? אם בעל דירה וצד ב' התחייבו זה כלפי זה בעסקת מכר, כלומר שהבעלים ימכור את הדירה לצד השני, אולם החוזה טרם נחתם – הצד השני יכול לרשום הערת אזהרה לטובתו במרשם המקרקעין. הערה כזו 'מודיעה' שבגין הנכס קיימת התחייבות כלשהי.

רישום הערת הזהרה בטאבו – למה זה טוב?

כדי להשלים עסקה במקרקעין בישראל יש לרשום אותה. כלומר בעלי קרקע ייחשב לבעליה רק אם הוא רשום ככזה במרשם המקרקעין. לפי החוק, אם רשומה הערת אזהרה אי אפשר לרשום במרשם המקרקעין עסקה שסותרת אותה. למה הכוונה? 

  • נניח שבעל דירה החליט למכור את דירתו לצד ב' והתחייב בפניו.
  • צד ב' הגיש בקשה לרישום הערת אזהרה, וכעת מופיעה הערת אזהרה לטובתו במרשם, עוד בטרם חתימה על הסכם מכר.
  • במקביל בעל הדירה התקדם עם רוכש נוסף, ומכר את דירתו לצד ג'.
  • כאשר צד ג' יפנה לרשם המקרקעין כדי לרשום את הדירה שרכש על שמו – הוא לא יוכל לעשות זאת. זאת משום שהעסקה סותרת את תוכן הערת האזהרה.

מתי אפשר 'להתגבר' על הערת האזהרה?

נניח מקרה כמו זה שתיארנו מעלה – מה יכול לעשות רוכש צד ג'? איך מתגברים על הערת האזהרה? קיימים שני מצבים שבהם אפשר לרשום עסקה שסותרת את תוכן הערת האזהרה:

  1. ניתן צו בית משפט שמורה לעשות זאת
  2. מי שהערת האזהרה נרשמה לטובתו (במקרה שלמעלה צד ב') נותן לכך את הסכמתו

התחל בעריכת הסכם קניית דירה אונליין

רישום הערת אזהרה – איך עושים את זה?

כדי להגיש בקשה לרישום הערת אזהרה יש למלא בין השאר:

  • טופס בקשה שייחתם על ידי המתחייבים והזכאים
  • אישור על תשלום אגרה (אגרה בגובה 160 שקלים)
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה
  • ייפוי כוח במידת הצורך (אם המגיש הוא עורך דין למשל)

את הבקשה ניתן להגיש באופן ידני ללשכת רישום המקרקעין, לשלוח אותה בדואר או לחלופין להסתייע בעורך דין שיגיש את הבקשה באופן מקוון.

התחל בעריכת הסכם קניית דירה אונליין

דילוג לתוכן