רשם המשכונות

מילון מונחים > רשם המשכונות

מהו משכון?

רגע לפני ההסבר, כדאי לדעת שהוראות הנוגעות למשכונות בישראל מעוגנות בחוק המשכון. לפי חוק זה, משכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה ביכולת להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב.

במילים פשוטות אפשר לומר שמשכון הוא נכס של צד א'. צד ב' שיעבד את הנכס הזה כבטוחה להלוואה שנתן לצד א' או לקיומה של התחייבות שיש לצד א' כלפיו. במצב שבו צד א' לא יחזיר את ההלוואה שקיבל או לא יעמוד בהתחייבות שלו כלפי צד ב', צד ב' יוכל להיפרע מהמשכון, משמע מהכנס שהועמד כבטוחה.

המשכון נוצר בהסכם בין החייב לבין הנושה (בדוגמה המופיעה למעלה: בין צד א' לבין צד ב'). ניתן להטיל משכון על כל הנכס או על חלקו, על נכס קיים או על נכס שעתיד להיות (למשל צד ב' יודע שצד א' עתיד לקבל דירה, והוא משעבד לטובתו את הדירה העתידית שתהיה לצד א'). 

על מנת למשכן נכס כדין במדינת ישראל יש לבצע רישום משכון במאגר המידע של רשם המשכונות.

מה זה רשם המשכונות?

כאמור, אם בהסכם בין צד א' לצד ב' הוחלט שצד ב' ממשכן נכס לטובתו, הרי שעליו לרשום את המשכון במאגר המידע של רשם המשכונות. רשם המשכונות הוא זרוע של משרד המשפטים, המנהלת מאגר שקוף לציבור: במאגר קיים מידע על משכונות שונים הקיימים בנכסים שונים. 

תפקידו של רשם המשכונות הוא מחד לקיים מרשם מאורגן שיסדיר את הזכויות השונות של צדדים בנכס ומאידך לקדם שקיפות במאגר המידע: כיום כל אחד רשאי לעיין במרשם, כך שניתן לבדוק בקלות האם קיימת זכות כלשהי לנושה בנכס. מדוע יש לכך חשיבות? השקיפות מאפשרת משא ומתן מושכל והגיוני בין נושים ובעלי עסקים – נושים המתעניינים בנכס יכולים לבדוק האם קיים משכון על הנכס, דבר המשפיע על היכולת שלהם להיפרע מהנכס. כך ידעו לבחור האם להשקיע בנכס, האם לתת הלוואה או התחייבות וכו'.

כיום ניתן לבצע את מרבית הפעולות הנוגעות לרשם המשכונות באינטרנט. כך למשל ניתן לרשום משכון, לבטל משכון או לבצע שינוי בפרטי משכון באופן מקוון. במאגר המשכונות המקוון ניתן לקבל גם דוח רשם המשכונות. הדו"ח יכלול אישור לפיו ניתן לדעת אם קיים או לא קיים משכון פעיל על נכס שנרשם החל מאפריל 1994 ואילך. 

ניתן כמובן גם לערוך חיפוש מקוון באתר הרשם. החיפוש ייערך לרוב לפי מספר המשכון או מספר תעודת זהות של חייב/ בעל נכס או לפי מספר רישוי של כלי רכב (אם הנכס הרלוונטי הוא מכונית). 

התחל בהליך בחירת עורך דין לקניית דירה

דילוג לתוכן