תשריט בית משותף

מילון מונחים > תשריט בית משותף

מתי נדרשים להגיש תשריט בית משותף?

לפי החוק, בית משותף הוא בית שבו יש שתי דירות או יותר, והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים. כאשר מגישים בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים, יש לצרף את המסמכים הבאים: 

  • תשריט הבית מאושר על ידי מוסד תכנון או לחלופין תשריט אחר שמשקף תמונה נאמנה של הבית והדירות בו. 
  • תקנון בית משותף שהוסכם על ידי בעלי הדירות בבית המשותף או הודעה שלפיה בעלי הדירות מבקשים להחיל בבניין את התקנון המצוי. 

התחל בעריכת הסכם מכירת דירה אונליין

אילו פרטים מופיעים בתשריט?

על התשריט לשמש כמקור מידע מהימן, המציג את פרטיו המדוייקים של הנכס לרבות גודלו והצמדותיו. לכן יופיעו בו מיקום הנכס (בין אם בצורת כתובת ובין אם בציון מספר גוש חלקה) ופרטים על המבנה הכולל (מספר הדירות, זכויות הנוגעות לנכס, תיאור של מספר הקומות ושטח הדירות).

בנוסף לכך, התשריט הוא מעין מפה לחלקים השונים המרכיבים את הבית המשותף. כך למשל יופיעו בו חלקים בבית המוגדרים כ"הצמדות": הכוונה היא לחלקים מהרכוש המשותף של הבית המשותף שהוצמדו לאחת הדירות, ובעצם הפכו שייכים לאותה הדירה. תיאור פעולת ההצמדה נעשה בתשריט. דוגמאות להצמדות – חנייה, מחסנים, מרפסות וכו'.

הוצאת תשריט בית משותף

משרד המשפטים השיק בשנים האחרונות שירות אינטרנטי שמאפשר להנפיק את קבצי הבית המשותף באופן מקוון. כך ניתן לקבל את תשריט הבית המשותף ובו פירוט חלוקת הדירות בעלות נמוכה אונליין. 

דילוג לתוכן