רכוש קבוע

מילון מונחים > רכוש קבוע

הגדרת רכוש קבוע נמצאת במה שמכונה 'תקן חשבונאות מספר 27', ולפיה רכוש קבוע הוא פריטים מוחשיים אשר:

  1. מוחזקים לשימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, להשכרה לאחרים, או לצרכים מינהליים.
  2. פריטים שחזוי שישתמשו בהם במשך יותר מתקופה אחת.

התחל בהנהלת חשבונות לעוסק מורשה

מה למשל יכול להיחשב לרכוש קבוע? כשמדובר על עסק מסחרי הרכוש הקבוע המרכזי שיש לעסק הוא האמצעים שמשמשים את העסק על מנת לבצע את הפעילות המסחרית. כך למשל: החנויות של העסק, חלונות הראווה וכו'. כלומר המקום שבו העסק מבצע את פעילות הסחר שלו. נשים לב שגם נדל"ן, אם הוא נמצא בבעלותו של העסק, ייחשב לרכוש קבוע. 

 לעומת זאת, עסק שעוסק במכירות והפצה הנכס הקבוע המרכזי שלו הוא אמצעי ההפצה. כך למשל משאיות וכלי רכב מסחריים. הרכוש הקבוע של עסק תעשייתי, שפועל בתחום הייצור יהיה למשל מכונות וציוד. הדוגמה הכי מובהקת – חברה שיש לה קו ייצור לייצור מזון מסוים, אז כל קו הייצור הוא רכוש קבוע.

רשימת רכוש קבוע

מקובל להציג את הרכוש הקבוע לפי קבוצות שמייצגות סוגים שונים של רכוש קבוע. למשל: 

  • מכונות וציוד.
  •  כלי רכב.
  •  ריהוט וציוד משרדי.

החלוקה הזו שימושית לצורך הצגת הרכוש הקבוע בדיווח חשבונאי, ואף עשויה לסייע בעת רכישת רכוש קבוע. נשים לב שאם יש רכוש קבוע שהוא ייחודי הוא יוצג בנפרד ולא כחלק מקבוצה.

ניכוי פחת והוצאה מוכרת

על רכוש קבוע וכל נכס מוחשי שמשמש בייצור ההכנסה ניתן לנכות פחת. פחת הוא מעין תחשיב שמיועד לייצג את הבלאי על סוג מסוים של נכס מוחשי (כלומר כמה, באופן משוקלל, הנכס מתבלה ומאבד מערכו מדי שנה). כך למשל נניח שנקבע שלרכב יש אורך חיים של 5 שנים, ושהפחת על רכב הוא 20%. העסק קנה רכב בסכום של 100,000 שקל. לאחר השנה הראשונה הרכב יוצג בדיווח החשבונאי כבעל ערך של 80,000 שקל (ערכו המקורי בניכוי פחת של 20,000). בשנה השנייה הרכב יוצג כבעל ערך של 60,000 שקלים (ערכו המקורי בניכוי פחת של שנתיים). לצורך מס הכנסה, הפחת שנוכה יכול להיחשב כהוצאה מוכרת של העסק. 

נשים לב שכל השקעה בערך הנכס שמאריכה את חייו עשויה להצטרף לערך הנכס המוצג בדיווחים החשבונאיים. כך למשל אם הרכוש הקבוע הוא בניין, והבניין עבר שיפוץ מקיף, ערך השיפוץ יוסף לערך הבניין.

רכוש קבוע בדו"חות הכספיים – מאזן ודוח רווח והפסד‬‬‬

יתרת הרכוש הקבוע (כלומר ערך הרכישה בניכוי הפחת שנצבר) מוצגת במאזן כחלק מהנכסים הקבועים של העסק. המשמעות היא שגם נכסים שכל הפחת עליה נוכה ממשיכים להיות מוצגים ברכוש הקבוע בסכום 0. כך למשל בדוגמת המכונית שניתנה מעלה, אם לאחר 5 שנים נוכה כל הפחת על המכונית (20,000 מדי שנה) אבל המכונית עדיין נמצאת בשימוש החברה, היא תוצג בדוחות הכספיים כבעלת ערך 0.

בדו"ח רווח והפסד הפחת הוא הוצאה שמתפלגת בין חלקי הדו"ח. כל הפחת שמיוחס לנכסים שמשמשים בייצור ההכנסה (למשל של חברה תעשייתית) מוצג כחלק מעלות המכירות/ עלות הייצור, בעוד שהפחת בשל משרדים, מחשבים, ריהוט מוצג כחלק מהוצאות הנהלה וכלליות.

התחל בהנהלת חשבונות לעוסק מורשה

אולי יעניין אתכם גם...

  • נפתח עבורך עוסק מורשה תוך 24 שעות – נחסוך לך את כאב הראש והבירוקרטיה.
  • ללא הגעה פיזית – לא תצטרך לחכות בתורים ארוכים ולבזבז יומיים במשרדי הרשויות השונים.
  • נבצע עבורך פתיחת עוסק מורשה ברשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
פתיחת עוסק מורשה
לפרטים נוספים
התחל בפתיחת עוסק מורשה
דילוג לתוכן