פטור מחובות אגרה לחברה

מילון מונחים > פטור מחובות אגרה לחברה

כל בית עסק המוכרז כחברה מבחינה משפטית מחויב בתשלומי אגרות שונות. אי תשלום האגרות עלול לגרום אחריו קנסות גבוהים (המוטלים על ידי רשם החברות) ולעתים גם כתבי אישום ודיונים ממושכים בבתי המשפט. על פי רוב, אף חברה אינה פטורה מתשלומי אגרות. עם זאת, קיימת אפשרות להגיש פטור מחובות אגרה לחברה במקרה שבו החברה נמצאת בתהליך של פירוק. בקשה זו מוגשת בדרך כלל במקביל לכל התהליך של פירוק חברה (מרצון או שלא מרצון).

אלו מסמכים יש להביא כדי לקבל פטור

אם החברה מתפרקת מרצון, היא יכולה לקבל בקשה לפטור מתשלום אגרה. קיימים שני מסלולים שבמסגרתם ניתן להגיש את הפטור המיוחל, והם נבדלים זה מזה בסוג המסמכים שיש להגיש.

מסמכים להגשת פטור במסלול א – חלופה ראשונה:

 • טופס תצהיר מאחד הדירקטורים המעיד כי החברה הפסיקה לפעול כחברה החל מתאריך מסוים (יש לציין את התאריך המדויק). תצהיר זה צריך להיות מוגש כשהוא חתום על ידי עורך דין.
 • אישור ממס הכנסה המעיד על כך שהחברה המתפרקת לא פתחה תיק במס ההכנסה מחדש.
 • אישור מטעם רשויות האחריות על מע"מ המעיד על כך שהחברה לא פתחה תיק שבו היא חייבת במס ערך מוסף.

מסמכים להגשת פטור במסלול ב – חלופה שנייה:

 • בדומה למסלול הראשון, על החברה להביא תצהיר של הדירקטור על פירוק החברה ועל אי קיום חשבון בנק.
 • טופס אישור מרואה חשבון עבור כל שנת מס המעיד על בקשה לפטור מהאגרה, בצירוף הצהרה על כך שהחברה הפסיקה לפעול. טופס זה צריך להיות מקורי ולא מצולם. כמו כן, אל ההצהרה הזו יש צורך לצרף העתקים של הדוחות השנתיים שהוגשו בעבר על ידי רואה החשבון.

מי יכול להגיש בקשת פטור מחובות אגרה לחברה

כאמור, רק חברה העומדת בפני פירוק מרצון יכולה לבקש פטור מהתשלום, אך מעבר לכך, יש צורך שיתקיימו כמה תנאים. ראשית, חברה יכולה להגיש פטור עד אמצע פברואר של אותה השנה שבה הפסיקה את פעילותה. שנית, תאריך חיסול החברה נקבע בהתאם למסמכים שהוגשו, גם אם בפועל סגר את החברה בתאריך מאוחר יותר. ולבסוף, פטור מחובות אגרה לחברה מעוגן בחוק, ורשם החברות אינו יכול להשפיע על הפחתת תשלומי האגרה.

אולי יעניין אתכם גם...

 • נטפל עבורך בכל הבירוקרטיה וכאב הראש של הליך הפירוק – "שגר ושכח" מבחינתך.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך הבקשה לפירוק החברה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחת כל השלבים עד חיסול סופי.
 • פירוק חברה בע"מ בעלת כושר פירעון כולל בקשה לפטור מחובות האגרה!
פירוק חברה אונליין
לפרטים נוספים
התחל בפירוק חברה
 • אישיות משפטית נפרדת מבעליה.
 • לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע.
 • חברה יכולה להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…
לפרטים נוספים
 • מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה.
 • חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…
לפרטים נוספים
 • יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן