תצהיר כושר פירעון

מילון מונחים > תצהיר כושר פירעון

בארץ קיימים בתי עסק משגשגים ומצליחים, אך לעתים מגיעה החברה להחלטה להתפרק. הסיבות לפירוק החברה יכולות להיות שונות – פשיטת רגל, מטרות שלא הושגו בסופו של דבר או הרצון של בעלי החברה להפוך לשכירים. כדי שהחברה תוכל לעבור את שלב הפירוק בשלום, על בעלי החברה לחתום על מסמכים ולהסדיר עניינים ביורוקרטיים שונים, וביניהם חתימה על תצהיר כושר פירעון.

תצהיר כושר פירעון הוא למעשה השלב הראשון בפירוק – טופס שבאמצעותו מצהירים הדירקטורים של החברה על כך שהם יכולים לשלם את כל החובות בתוך שניים עשר חודשים מתאריך הפירוק.

התחל בפירוק חברה

דברים שכדאי לדעת על התצהיר

 • על התצהיר חותמים דירקטורים מכהנים הרשומים ברשם החברות. אם בחברה העומדת בפני פירוק מוזכרים שמותיהם של דירקטורים בלתי מכהנים, יש צורך ליידע את רשם החברות. חשוב לשים לב כי על התצהיר להיחתם על ידי רוב הדירקטורים המכהנים או כולם.
 • התצהיר הוא בעל ערך משפטי גבוה, ובמקרים מסוימים משמש כהוכחה בבית המשפט, מבלי הצורך להזמין את הדירקטור לתת עדות.
 • אדם החותם על תצהיר שקרי, עובר על החוק – תצהיר שקרי נחשב לעדות שקר.
 • כדי להודיע לרשם החברות על הפסקת הכהונה של דירקטור מסוים, יש צורך למלא את טופס מספר 6 הנקרא "הודעה על שינויים בהרכב הדירקטוריון". הטופס צריך להיות חתום על ידי עורך דין מוסמך ועל ידי אחד מבעלי התפקידים הבכירים בחברה.
 • בסיום מילוי תצהיר כושר פירעון, יש צורך לשלוח את המקור לרשם החברות.
 • אם החברה היא תאגיד, על תצהיר כושר הפירעון לכלול את חתימתו של הדירקטור היחיד המכהן מטעמו של תאגיד זה.

היום שאחרי ההגשה

לאחר שמתקבל תצהיר כושר פירעון, מתחיל השלב השני בהליך פירוק החברה. כעת מכנסים בעלי המניות של החברה המתפרקת אסיפה כללית ובה מתקבלת ההחלטה הסופית על פירוקה של החברה (שצריכה להתקבל ברוב קולות) ועל מינוי האדם שינהל את עניין פירוקה (מפרק החברה). ברגע שהמפרק מתמנה לתפקידו, עליו להודיע על כך לרשם החברות בצירוף פרטיים אישיים כמו שם מלא, מספר תעודת זהות או כתובת מגורים. כמו כן, החל מתאריך קבלת ההחלטה לפרק את החברה וכינוס האסיפה הכללית, על החברה להודיע על פירוקה בתוך 7 ימים.

אולי יעניין אתכם גם...

 • נטפל עבורך בכל הבירוקרטיה וכאב הראש של הליך הפירוק – "שגר ושכח" מבחינתך.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך הבקשה לפירוק החברה, אימות חתימה ע"י עו"ד ושליחת כל השלבים עד חיסול סופי.
 • פירוק חברה בע"מ בעלת כושר פירעון כולל בקשה לפטור מחובות האגרה!
פירוק חברה אונליין
לפרטים נוספים
התחל בפירוק חברה
 • אישיות משפטית נפרדת מבעליה.
 • לחברה זכויות וחובת משל עצמה, החברה יכולה לתבוע ולהיתבע.
 • חברה יכולה להיות בעלים של נכסים ולהיות צד לחוזה או עסקה…
לפרטים נוספים
 • מועצת המנהלים אותה ממנים בעלי המניות בחברה.
 • חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנכ"ל החברה…
לפרטים נוספים
 • אגד של זכויות בחברה הנקבעות בתקנון.
 • מניות רגילות מעניקות לבעליהן בעלות יחסית בחברה.
 • הבעלות מקנה זכויות רבות…
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן