בקשת יחיד לפתיחת הליכים

מילון מונחים > בקשת יחיד לפתיחת הליכים

בקשת יחיד לפתיחת הליכים נעשית לפי גובה החוב של החייב. אם סך חובותיו עולה על 150,455 שקלים, הליך חדלות הפירעון ינוהל על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון. אם סכום החוב נמוך יותר, ההליך יתנהל מול רשם ההוצאה לפועל.

בקשת יחיד חדלות פירעון – כאשר החוב גבוה מ150,455 שקלים

מתי החייב יכול להגיש בקשה?

חייב יחיד יכול להגיש לממונה בקשה לצו לפתיחת הליכים (שנודעת גם כבקשה לפשיטת רגל), אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1.  החייב נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו למנוע את חדלות פירעונו
  2. סך החובות שלו עולה על 150,455 שקלים.

התחל בהליך פשיטת רגל

מה צריך לצרף לבקשת הפתיחה בהליכים?

  • תצהיר שמעיד על כך שמתקיימים התנאים להגשת הבקשה.
  • דו"ח הכולל פרטים על הכנסות החייב, הוצאותיו וחובותיו, וכן פרטים על חשבון הבנק שלו, פרטים של נושיו, תביעות והליכי גבייה שהוא מנהל או המתנהלים נגדו ועוד. 

החלטת הממונה על הליכי חדלות פירעון בבקשת היחיד

אם כלל התנאים מתקיימים, הממונה ייתן לחייב צו לפתיחת הליכים עד 30 ימים מיום הגשת הבקשה. אם לממונה חסר מידע לצורך קבלת ההחלטה הוא יכול לדרוש מהיחיד פרטים נוספים. במצב כזה החלטתו תתקבל עד 30 יום ממועד קבלת הפרטים הנוספים שביקש.

 בקשת יחיד חדלות פירעון – כאשר החוב נמוך מ150,455 שקלים

באיזה אופן החייב יכול להגיש בקשה לצו פתיחת הליכים?

  1. החייב היחיד יגיש הודעה לרשם ההוצאה לפועל על כך שאינו יכול לשלם את החוב שנפסק נגדו.
  2. החייב יגיש בקשה לצו פתיחת הליכים לרשם ההוצאה לפועל, זאת בתנאי שסכום החובות שלו גבוה מ-50,152 שקלים. הרשם זכאי לתת צו פתיחת הליכים גם למי שחובו קטן מסכום זה אם מצא שיש טעמים מיוחדים לכך.

באיזו לשכה יתנהל ההליך נגד החייב?

הליכי חדלות פירעון שנפתחו על ידי החייב היחיד יתנהלו בלשכת ההוצאה לפועל שבה פועל מסלול חדלות פירעון, במחוז שבו נפתחו מרבית תיקי הוצאה לפועל נגד החייב. אם אין מחוז כזה ההליכים יתנהלו במחוז שבו מתגורר היחיד או שבו נמצאים מקום עסקו העיקרי או נכסיו.

התחל בהליך פשיטת רגל

אולי יעניין אתכם גם...

  • ביטול כל סוגי ההגבלות ועיכוב הליכים כבר עכשיו באופן מיידי.
  • ליווי צמוד מעו"ד עם ניסיון של 18 שנה במחיקת חובות.
  • שירות אישי "הנתפר בהתאם למידותיו של החייב" ויכולת ההחזר שלו.
הליך פשיטת רגל
לפרטים נוספים
לשיחת ייעוץ חינם עם עו"ד מומחה
דילוג לתוכן