בקשת נושה לפתיחת הליכים

מילון מונחים > בקשת נושה לפתיחת הליכים

לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קיימים שלושה גורמים שיכולים להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי חייב יחיד:

 1. החייב עצמו
 2. נושה של החייב
 3. היועץ המשפטי לממשלה

בקשת נושה לפתיחת הליכים – מתי וכיצד?

בקשת נושה למתן צו לפתיחת הליכים מבית המשפט תעשה רק אם החייב נמצא בחדלות פירעון. החוק מפרט חזקות שונות שבאמצעותן ניתן להוכיח מצב של חדלות פירעון. כך למשל:

 • החייב צריך לשלם לנושה חוב שסכומו גבוה מ-75,228 שקלים, והחוב לא שולם בתוך 45 ימים מהמועד שבו נמסרה דרישת התשלום לחייב. במצב כזה על הנושה להגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים בתוך שלושה חודשים מהמועד שמסר ליחיד את דרישת התשלום.
 • הנושה המציא לחייב אזהרה של הוצאה לפועל לתשלום חוב גבוה מ-75,228 שקלים חדשים, והחוב לא שולם תוך פרק הזמן שנקבע באזהרה.
 • בית המשפט נתן פסק דין שמחייב את היחיד החייב לשלם לנושה סכום גבוה מ-75,228 שקלים, והחייב לא קיים את פסק הדין בפרק זמן של 30 ימים מיום המצאתו או ממועד אחר שנקבע בפסק הדין עצמו. אם פסק הדין קוים בחלקו, הוראה זו תהיה רלוונטית רק אם הסכום שנותר לתשלום עד לקיום מלא של פסק הדין עולה על 75,228 שקלים חדשים.
 • בית הדין לעבודה נתן פסק דין שמחייב את היחיד החייב לשלם לנושה סכום גבוה מ- 10,030 והחייב לא קיים את פסק הדין בפרק זמן של 30 ימים ממועד המצאתו או ממועד אחר שנקבע בפסק הדין עצמו. אם פסק הדין קוים בחלקו, הוראה זו תהיה רלוונטית רק אם הסכום שנותר לתשלום עולה על 10,030 שקלים חדשים.

התחל בהליך פשיטת רגל

נושה שטרם הגיע מועד הפירעון של החוב כלפיו

באופן עקרוני, נושה שמועד פירעונו של החוב כלפיו טרם הגיע לא יכול להגיש בקשה לצו פתיחת הליכים נגד החייב (שונה ממצב של בקשת יחיד לצו פתיחת הליכים). אולם, בהתקיים כמה תנאים גם נושה מסוג זה יוכל לבקש פתיחת הליכים:

 1. היחיד החייב פועל כדי להונות את הנושים שלו.
 2. היחיד החייב מנסה לגרוע נכס מהנכסים שלו במטרה להבריח אותו מהנושים שלו (כך יוכל לטעון בעתיד שאינו יכול לשלם את החוב).
 3. היחיד החייב לא יוכל לפרוע את החוב, ומועד הפירעון של החוב חל בתוך שישה חודשים מהיום שבו הנושה הגיש את הבקשה לצו פתיחת הליכים.

החלטת בית המשפט בבקשתו של הנושה להגשת צו פתיחת הליכים

אם בית המשפט מצא שהתנאים להגשת בקשת נושה מתקיימים, הוא ייתן צו לפתיחת הליכים כנגד החייב. אולם, אם מסיבה כלשהי בית המשפט יחשוב שפתיחת צו הליכים עשויה לפגוע בשיקומו הכלכלי של החייב הוא רשאי לדחות את בקשת הנושה. 

התחל בהליך פשיטת רגל

אולי יעניין אתכם גם...

 • ביטול כל סוגי ההגבלות ועיכוב הליכים כבר עכשיו באופן מיידי.
 • ליווי צמוד מעו"ד עם ניסיון של 18 שנה במחיקת חובות.
 • שירות אישי "הנתפר בהתאם למידותיו של החייב" ויכולת ההחזר שלו.
הליך פשיטת רגל
לפרטים נוספים
לשיחת ייעוץ חינם עם עו"ד מומחה
דילוג לתוכן