תביעת חוב

מילון מונחים > תביעת חוב

מה הן תביעות חוב?

נושים שטוענים שהחייב חדל הפירעון חייב להם כסף, כלומר שיש להם זכות לחלק מנכסי קופת הנשייה של החייב, זכאים להגיש תביעת חוב. קופת הנשייה היא סך כל כספי החייב ונכסיו שנאספו במסגרת הליך חדלות הפירעון ומהם יכולים נושי החייב להיפרע. 

כיצד מגישים תביעת חוב?

מסמכים שיש להגיש בתביעת חוב

לצורך בדיקת תביעת החוב ווידוא שאכן קיים חוב שהחייב צריך לשלם לנושה יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • פרטים של החייב חדל הפירעון ושל תיק חדלות הפירעון שמתנהל נגדו
 • פרטים שיכולים להעיד על קיומו של חוב כלפי הנושה ומועד הפירעון של חוב כזה. פרטים כאלה יגעו בשאלות הבאות:
 1. מה הם הרכיבים של החוב? האם יש מסמכים שיכולים להעיד על ריבית והצמדה למשל?
 2. האם מדובר בחוב מובטח, כלומר כזה שהוטל בגינו שיעבוד על אחד מנכסי החייב? אם כן, פרטים לגבי אופן השיעבוד, אופי הנכס המשועבד, מועד מתן הבטוחה, האופן שבו נרשמה וכדומה.
 3. מה המעמד של החוב? האם הוא חוב דחוי או חוב בדין קדימה (כלומר כזה שמקבל עדיפות על פני חובות אחרים מכוח חוק חדלות פירעון)?
 4. האם ישנם ערבים לחוב?
 • מסמכים שיכולים להעיד על קיומו של חוב ומועד פירעונו. למשל הסכמים, חוזים, המחאות, פסקי דין, מסמכים עסקיים וכל עדות כתובה אחרת.
 • פרטים של הנושה ושל חשבון הבנק שלו

התחל בהליך מחיקת חובות

הגשת התביעה – באופן ידני או באופן מקוון

אופן הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל, המכונה כיום 'הליך חדלות פירעון' תלוי בשאלה האם הנושה מיוצג על ידי עו"ד פשיטת רגל או לא.

אם מדובר בנושה מיוצג, יש להיכנס לאתר של משרד המשפטים ולמלא טופס תביעות חוב מקוון. בטופס זה יש צורך למלא את פרטי החייב, פרטי התובע, פרטי התביעה וכן להוסיף הצהרות ומסמכים רלוונטיים. גם אם הנושה אינו מיוצג אפשר להגיש תביעת חוב באמצעות האינטרנט, או לחלופין להוריד טופס תביעת חוב מהאינטרנט, למלאו באופן ידני ולהגישו במחוז שבו מתנהל התיק נגד החייב. 

המועד להגשת הבקשה

נושה נדרש להגיש את תביעת החוב עד חצי שנה מהיום שבו פורסם צו פתיחת הליכים נגד החייב. הנאמן של הליך חדלות הפירעון רשאי להאריך תקופה זו אם לדעתו קיימות נסיבות שבגללן הנושה לא יכול היה להגיש את תביעת החוב בזמן. אם תביעת החוב נדחתה, הנושה רשאי לערער עליה תוך 15 ימים.

התחל בהליך מחיקת חובות

אולי יעניין אתכם גם...

 • ביטול כל סוגי ההגבלות ועיכוב הליכים כבר עכשיו באופן מיידי.
 • ליווי צמוד מעו"ד עם ניסיון של 18 שנה במחיקת חובות.
 • שירות אישי "הנתפר בהתאם למידותיו של החייב" ויכולת ההחזר שלו.
לפרטים נוספים
לשיחת ייעוץ חינם עם עו"ד מומחה
 • ביטול כל סוגי ההגבלות ועיכוב הליכים כבר עכשיו באופן מיידי.
 • ליווי צמוד מעו"ד עם ניסיון של 18 שנה במחיקת חובות.
 • שירות אישי "הנתפר בהתאם למידותיו של החייב" ויכולת ההחזר שלו.
הליך פשיטת רגל
לפרטים נוספים
לשיחת ייעוץ חינם עם עו"ד מומחה
דילוג לתוכן