ההבדל בין הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית

עמוד הבית > עמודי השוואה > חברות > ההבדל בין הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית

הנהלת חשבונות כפולה והנהלת חשבונות חד צידית הן שתי שיטות הנהלת חשבונות הנבדלות זו מזו במהותן וכן בעסקים שנדרשים לפעול לפיהן. הנה כל מה שצריך לדעת על הנהלת חשבונות כפולה לעומת חד צידית.

נתחיל מהתחלה – מה המטרה של הנהלת חשבונות וכיצד היא התפתחה לשיטות שמשמשות אותנו כיום?

המטרה של הנהלת חשבונות היא לשקף את המצב עסקי של החברה או העסק. ברבות השנים החשיבה בנושא הזה הביאה את העולם העסקי להבחין בין 4 אלמנטים עיקריים של המידע שמעניין את העסק:

 1. הכנסות
 2. הוצאות
 3. רכוש
 4. התחייבויות

על בסיס ארבעת האלמנטים האלו נבנה המידע החשבונאי של העסק. אז איך התפתחו שיטות החשבונאות שאנחנו מכירים כיום? מאז ומעולם כאשר אדם מכר פריט כלשהו או שירות כלשהו הוא רשם הכנסה, וכאשר הוא קנה משהו הוא רשם הוצאה. ככך שהעולם העסקי התפתח, התפתחה גם החשיבה שאדם שעיסוקו הוא למשל קנייה ומכירה של פריטים באופן קבוע, הרי שאדם כזה לא יכול להתייחס באותה צורה לרכישה של כיכרות לחם שהוא קונה למשפחתו  ולסוס ולעגלה שהוא קנה כדי להעביר סחורות ממקום למקום. התחילה להתחדד ההבנה שסוס ועגלה בעצם משמשים כנכס, כסוג של רכוש קבוע המשמש את האדם לייצור הכנסה. מתוך התובנות האלה התפתחו גם השיטות השונות של החשבונאות.

מהי הנהלת חשבונות חד צידית?

חשבונאות חד צידית היא שיטת חשבונאות פשוטה ובסיסית, שתכליתה להציג את ערכן הכספי של פעולות קנייה ומכירה שעושה עסק קטן.

נחשוב לדוגמה על חנות בגדים קטנה שרוכשת בגדים מספק בדרום תל אביב. החנות רושמת את הרכישה כ"קניות", כלומר כהוצאה עסקית. כאשר החנות תמכור בגד מהבגדים שייבאה היא תרשום את ההכנסה כ"מכירות". על כן זוהי שיטה פשוטה, שלא מצריכה מקצועיות. מדובר על דיווח בסיסי, המתאים לעסק קטן בלבד.

בחירת הנהלת חשבונות לחברה בעמ אונליין

מהי הנהלת חשבונות כפולה?

לעומת זאת, שיטת החשבונאות כפולה (המכונה גם הנהלת חשבונות דו-צידית) היא שיטה חשבונאית מורכבת, שמיועדת לספק מידע לא רק על מהות הרכישה או המכירה אלא גם על הנכסים וההתחייבויות הנוצרים ממנה. נסביר באמצעות דוגמאות:

נחשוב על אותה חנות בגדים הרוכשת בגדים מספק בדרום תל אביב. נניח שהחנות משלמת לספק במזומן, בחשבונאות החד צידית יתייחסו לקנייה הזו כאל הוצאה. לעומת זאת, בחשבונאות הכפולה יתייחסו לאופן שבו העסקה משפיעה על הנכסים וההתחייבויות של הנכס, על אופן ביצוע התשלום. כלומר יתבצע רישום חשבונאי שיבטא את העובדה שהתשלום נעשה במזומן.

כעת נניח שלקוח שקונה בגדים מהחנות חייב לחנות כסף. החנות רוכשת מהספק בדרום תל אביב בגדים למכירה, וקובעת עם הספק שאת התשלום בעדם יעשה הלקוח שחייה לב כסף. כלומר הלקוח ישלם באופן ישיר לספק, כך שהחוב של הלקוח כלפי החנות ייסגר וכך גם החוב של החנות כלפי הספק. חשבונאות חד-צידית לא מתעדת את התרחשות העסקה הזו. החשבונאות הכפולה לעומתה תתייחס לשינוי שנערך בהתחייבויות השונות של העסק.

נסכם: בדוגמה של החשבונאות החד צידית הרישום החשבונאי משקף את אירוע קניית הבגדים בלבד. זאת בעוד שהחשבונאות הכפולה מספקת מידע גם לגבי השפעתה על נכסים והתחייבויות של העסק, מידע שנתפס כקריטי בעיני גורמים עסקיים כגון: בנקים, משקיעים, מתחרים ובעלי העסק. כלומר החשבונאות הכפולה נותנת מידע על היבטים של העסקה שהחשבונאות החד צידית מתעלמת מהם.

כיוון שמדובר בשיטה מורכבת יותר, הדורשת ידע מקצועי, החובה לעשות בה שימוש מוטלת על חברות (כלומר הנהלת חשבונות לחברה תעשה רק בשיטה הכפולה). בנוסף, חוק הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) מטיל את החובה לעשות שימוש בשיטה זו בין היתר גם על:

 •   נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 שקלים.
 •   יצרן שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 שקלים.
 •   יצרן שמחזור עסקו נמוך מ-3,800,000 שקלים חדשים אך בעסקו 18 מועסקים או יותר.
 •   סיטונאי שמחזור עסקו עולה על 10,100,000 שקלים חדשים, או שבעסקו 6 מועסקים או יותר.
 •   קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים, או שבעסקו 7 מועסקים או יותר.
 •   קבלן שעלות הבניה בעסקו או מחזור עסקו עולה על 3,800,000 שקלים.
 •   סוחר רכב שמחזור עסקו עולה על 11,400,000 שקלים חדשים, או מתווך רכב שעמלתו השנתית עולה על 460,000 שקלים חדשים, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
 •   חקלאי שמחזורו בחקלאות עולה על 5,100,000 שקלים.

למי מגישים את הדיווחים החשבונאיים?

פעם בשנה כל נישום במדינת ישראל חייב להגיש דו"ח שנתי לרשות המיסים. במסגרת הדו"ח השנתי, חוץ מאשר הגשת מידע על הכנסות והוצאות, הנישום חייב לעדכן לפי איזה תוספת בהוראות ניהול ספרים ופנקסים הוא ערך את פנקסי החשבונות שלו. רשות המיסים בודקת את הדברים, ובאופן עקרוני יש ביכולתה לקבוע שהנישום ביצע את הנהלת החשבונות שלו בניגוד להוראות פנקסי חשבונות. במצב כזה הרשות עלולה לפסול לנישום את ספרי החשבונות. מדובר במצב בעייתי שבו קביעת ההכנסה של העסק תעשה לפי "מיטב שפיטה", כלומר לפי החלטה שרירותית יחסית של רשות המיסים לעניין ההכנסה החייבת של העסק.

הנהלת חשבונות כפולה לעומת חד צידית – ההבדלים


חשבונאות חד צידית

חשבונאות כפולה
המידע שהדיווח החשבונאי כולל
• מידע על הכנסות והוצאות (קניות ומכירות)
• מידע על הכנסות והוצאות ובנוסף מידע על נכסים והתחייבויות שגדלו או קטנו כתוצאה מהעסקה
מי מחויב בהנהלת חשבונות מסוג זה?
• כל מי שלא מחויב לפעול בהתאם לשיטת החשבונאית הכפולה. לרוב נוטים להתייחס לשיטה זו כשיטת הנהלת חשבונות לעוסק מורשה.• חברות ובעלי עסק במחזור הכנסות מסוים לפי הקבוע בתוספות לחוק הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).
מי בעל המתאים לצורך הכנת הדיווח?
• מנהל חשבונות, יועץ מס, רואה חשבון• מנהל חשבונות, יועץ מס, רואה חשבון

בחירת הנהלת חשבונות לחברה בעמ אונליין

רוצים לדעת עוד על הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית?

 • נדאג עבורכם לניהול הפן הפיננסי והחשבונאי של העסק שלכם מא' ועד ת'!
 • רואה החשבון שלנו יפתח עבורכם את התיקים ברשויות תוך פחות מ-48 שעות!
 • נכין עבורכם את כל המסמכים לצורך: פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה, פתיחת תיק בביטוח לאומי לחברה שלכם.
הנהלת חשבונות לחברה בע"מ אונליין
לפרטים נוספים
התחל בהנהלת חשבונות לחברה בע"מ
 • הסכם הלוואה, בין אם לעצמכם ובין אם לעסק שלכם, יאפשר לכם לדעת שהאינטרסים שלכם מוגנים!
 • באמצעות השירות שלנו, ננסח עבורכם הסכם הלוואה אשר מתאים בדיוק לצרכים העסקיים והפיננסיים שלכם.
 • עו"ד מומחה בתחום המסחרי בכלל ובהסכמי הלוואה בפרט, ילווה אתכם בתהליך מא' ועד ת'.
הנהלת חשבונות לסטארט אפ
לפרטים נוספים
התחל בהנהלת חשבונות לסטארפ אפ
דילוג לתוכן