ספר תקבולים ותשלומים

מילון מונחים > ספר תקבולים ותשלומים

מה זה ספר תקבולים ותשלומים?

כל בעל עסק נדרש לניהול ספרי החשבונות של העסק. הכוונה לספרי החשבונות הרלוונטיים לסוג העסק והעוסק. כך למשל רישום של הוצאת חשבוניות מס וחשבוניות עסקה (אם בעל העסק הוא עוסק מורשה), ספר תנועות מלאי, ספר כניסת סחורה, ניהול ספר הזמנות ועוד.

אחד מספרי החשבונות של העסק הוא ספר תקבולים ותשלומים. בספר זה רושם בעל העסק את כלל התקבולים והתשלומים של העסק, הסכום שהתקבל או הוצא ומועד התקבול או התשלום.

ניהול ספר תקבולים ותשלומים לפי הוראות החוק

ההוראות הנוגעות לניהול ספר תקבולים ותשלומים קבועות בסעיף 12 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות). לפי סעיף זה ספר התקבולים צריך להיות ספר פיזי (כלומר שאינו מקוון) כרוך. בסעיף מופיעים כללים שונים לרישום בספר התקבולים והתשלומים, וביניהם הכללים הבאים:

  • אם התקבולים הועברו לעסק בצורת צ'ק, יש לציין בספר התקבולים והתשלומים פרטים לזיהוי הצ'ק, כמו למשל מספרו.
  • תקבול שנוכה ממנו מס במקור יירשם בספר בסכום שכולל את הסכום שנוכה במקור, אלא אם כן מערכת החשבונות של הנישום כוללת רישום שיטתי של הניכויים במקור, שמאפשר איתור הדדי של הניכויים במקור ושל התקבולים שמהם נוכו.
  • תקבולים ותשלומים שמתייחסים לרכישת נכסים או למכירת נכסים ששימשו או מיועדים לשמש את הנישום בעסקו יירשמו בספר התקבולים והתשלומים בטור נפרד.
  • תקבולים ותשלומים בשל פקדונות שמתקבלים במהלך הרגיל של העסק יירשמו גם הם בטור נפרד.

חשוב בעיקר לשים לב שלמרות שרשויות המס בישראל התקדמו בכל הנוגע לטכנולוגיה, הרי שספר התקבולים והתשלומים הוא מעין שריד ארכאי לתקופות ישנות יותר שבהן לא ניתן היה לבצע את הדברים באופן ממוחשב. לכן עדיין יש לכתוב בעט (ולא בעפרון למשל) את כלל התקבולים והתשלומים בצורה מסודרת.

בחר רואה חשבון לעוסק מורשה

אולי יעניין אתכם גם...

  • ללא הגעה פיזית – לא תצטרכו לחכות בתורים ארוכים ולבזבז יומיים במשרדי הרשויות השונים.
  • נבצע עבורכם פתיחת עוסק מורשה ברשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
  • כמו כן, נבצע עבורכם הנהלת חשבונות לעוסק מורשה מא' ועד ת', ע"י רו"ח המתמחה בהנהלת חשבונות לעסקים קטנים.
רואה חשבון לעוסק מורשה אונליין
לפרטים נוספים
לשירותי רו"ח לעוסק מורשה
דילוג לתוכן