ההבדל בין שותפות לחברה ופירוק שותפות

עמוד הבית > עמודי השוואה > חברות > ההבדל בין שותפות לחברה ופירוק שותפות

עולם התאגידים מלא בהגדרות ומושגים שונים, שלכל אחד מהם השלכה משפטית וכלכלית שונה. אז מה ההבדל בין שותפות לבין חברה ואיך פירוק התאגיד משפיע על בעלי המניות או השותפים? איגדנו עבורכם את מה שחשוב לדעת. 

מהי חברה?

חברה היא ישות עצמאית מבחינה משפטית, כלומר גוף שיש לו חובות וזכויות בנפרד מבעליו. המטרה המרכזית של החברה היא הפקת רווחים. כלומר החברה תפעל, תספק שירות או מוצר במטרה להרוויח כמה שיותר כסף.

אין מגבלה למספר האנשים שמתאגדים כחברה: אפשר שהחברה תורכב ממאות בני אדם, ואפשר שתהיה חברה של אדם יחיד שהחליט שעסקו יהיה מאוגד כחברה.

תכונות ומאפיינים

החברה היא צורת התאגדות הנהנית מתכונת האישיות המשפטית הנפרדת. החוק מתייחס אליה כאל ישות בפני עצמה, וכך למשל היא יכולה לתבוע ולהיתבע בבית המשפט. תכונה נפוצה נוספת אצל חברות היא תכונת האחריות המוגבלת (מה שמכונה חברה בע"מ). האחריות המוגבלת היא מעין 'מסך התאגדות' שמפריד בין החברה לבין בעלי המניות שלה, כך שאחריותם מוגבלת לערך מניות החברה שרכשו.

רישום חברה

התאגדות כחברה כרוכה ברישום אצל רשם החברות. כדי להירשם, הדירקטוריון ובעלי המניות של החברה צריכים לעמוד בכמה תנאים (אינם אזרחי מדינת אויב, אינם חדלי פירעון בהוצאה לפועל, אינם בעלי מניות או דירקטורים בחברה אחרת שהיא מפרת חוק). הם יתבקשו למלא טופס ולשלם אגרת הקמת חברה.

בנוסף לרישום החברה תידרש לנסח תקנון. התקנון הוא מסמך משפטי המשמש כחוזה בין החברה לבעלי מניותיה וכן גם בעלי המניות לבין עצמם.

התחל ברישום חברה

מהי שותפות?

שותפות היא גם צורת התאגדות המוכרת בחוק הישראלי. במסגרת השותפות מספר אנשים נקשרים בקשרי שותפות – מקימים עסק ומנהלים אותו בצוותא כדי להפיק רווחים. 

תכונות ומאפיינים 

בניגוד לחברה, התאגדות של שותפות מביאה לכך שרכוש השותפות נחשב למעשה לרכוש האישי של השותפים. כפועל יוצא מכך אם לעסק המנוהל בשותפות יש חובות, השותפים עצמם הם החייבים.

רישום שותפות

כדי להתאגד כשותפות יש למלא טופס בקשה לרישום שותפות. בטופס השותפים יתבקשו לציין את שם השותפות, מהות העסק, מקומו הראשי של העסק ופרטי השותפים. בנוסף השותפים יתבקשו לשלם אגרת רישום. 

שותפות מוגבלת

עד כה נראה היה שאחד ההבדלים המרכזיים בין חברה לשותפות נוגע לעקרון האחריות המוגבלת. בהקשר זה כדאי להכיר את אופציית השותפות מוגבלת. מדובר במצב שבו במסגרת ההתאגדות כשותפות לפחות אחד מן השותפים מוגדר כשותף מוגבל ולפחות שותף אחד נוסף מוגדר כשותף כללי. מה זה בעצם אומר? בדומה למצב בחברה בע"מ, אחריותו של השותף המוגבל מוגבלת לגובה ההשקעה שלו בשותפות. השותף הכללי לעומתו הוא שותף שאינו מוגבל.

שותפים שמחזיקים בחברה

מתוקף היות השותפות עסק שקם במטרה להרוויח, השותפות זכאית להחזיק בנכסים ובזכויות שונות. כך השותפים בשותפות רשאים להיות בעלים של מניות חברה ולפעול לפי הסכם שותפות חברה בע"מ.

פירוק שותפות

ישנם מקרים שונים בהם ניתן, על פי החוק, לפרק שותפות:

  1. אם השותפות הוקמה מלכתחילה לתקופה קצובה, היא תפורק בסוף התקופה (בהתאם לכתוב בהסכם שותפות).
  2. אם השותפות קמה לצורך מטרה ייעודית, השותפות תפורק לאחר שהשיגה את מטרתה.
  3. אם אחד השותפים בשותפות מודיע על כוונתו לפרק את השותפות.
  4. אם אחד השותפים נפטר, הוגדר כפושט רגל או שקיים נגדו שיעבוד.
  5. אם פעילות השותפות מנוגדת לחוק.

חשוב לשים לב שאם עסקינן בשותפות מוגבלת, היא לא תתפרק אם השותף המוגבל הוא האדם שהלך לעולמו או הוכרז כפושט רגל. 

פירוק חברה

פירוק חברה הוא תהליך שבעקבותיו חייה של החברה יסתיימו. כלומר לא תהיה עוד ישות משפטית עצמאית שהיא החברה. המטרה המרכזית של פירוק החברה היא לרכז את כל הנכסים שלה ולחלק אותם בין נושי החברה לפי סדר הנשייה המוגדר בחוק. באופן כללי ניתן לומר שקיימים שני סוגים מרכזיים של פירוק חברה: פירוק מרצון ופירוק על ידי בית המשפט. בתוך שתי הקטגוריות הגדולות האלה יש ניואנסים שונים הנוגעים לאופן הפירוק והיוזם שלו.

פירוק חברה שנובע כתוצאה מפירוק שותפות עסקית

בהרבה מאוד מקרים חברה מגיעה לפירוק בגלל שהיא הופכת לחדלת פירעון, כך שסך חובותיה לנושים עולה על סך נכסיה. 

עם זאת, מצב של פירוק חברה בעקבות פירוק השותפות הוא סוג של פירוק מרצון. החברה תצהיר על יכולתה לפרוע את החובות שלה ותנקוט במספר צעדים לצורך פירוק מסודר וחלוקת נכסים. 

אם החברה היא חדלת פירעון, כלומר אינה יכולה לפרוע את החובות שלה לנושים, הפירוק יתבצע בידי בית המשפט ובכפוף להוראותיו של ממונה.

ההבדלים בין שותפות לחברה ופירוק שותפות


חברה

שותפות
סוג הגוף ומטרה מרכזית• תאגיד שמטרתו הפקת רווחים.• תאגיד שמטרתו הפקת רווחים.
מי יכול להקים?• כל אדם, לרבות יחידים, ובלבד שעומדים בתנאי סף בסיסיים.• שני בני אדם ומעלה, ובלבד שהם עומדים שתנאי סף בסיסיים.
אחריות מוגבלת ואישיות משפטית נפרדת• נהנית מתכונת האחריות המוגבלת והאישיות המשפטית הנפרדת. נושי החברה לא יכולים לרדת לנכסיהם האישיים של בעלי המניות, האחריות של כל בעל מניות מוגבלת לגובה השקעתו בחברה.• אינה נהנית מתכונת האחריות המוגבלת והאישיות המשפטית הנפרדת. נושי השותפות יכולים להגיע לנכסים האישיים של השותפים ולהיפרע מהם.

המצב שונה כאשר אחד השותפים הוא שותף מוגבל. עבורו מתקיימת תכונת האחריות המוגבלת.
מסמכים מרכזיים• תקנון החברה המשמש כחוזה בין בעלי המניות לחברה ובין בעלי המניות לבין עצמם.• הסכם שותפות המתווה את הקווים הכלליים של התנהלות השותפות.
פירוק• קיימים סוגים שונים של פירוק, באופן כללי פירוק בידי בית המשפט או פירוק מרצון.• ישנן סיבות שונות לפירוק שותפות עסקית, היכולות לבוא לידי בתחומים שונים כמו פירוק שותפות במקרקעין, פירוק שותפות במכירת שירותים ומוצרים ועוד.

 

דילוג לתוכן