הליך ההתאגדות של החברה

מילון מונחים > הליך ההתאגדות של החברה

חברה היא ישות משפטית, בעלת חובות וזכויות הנפרדות מבעליה. מטרתה של החברה היא לפעול לשם הפקת רווח, כאשר לאורך חייה היא תנסה למקסם את סך רווחיה.

חברה יכולה להיות מורכבת מבני אדם רבים שהחליטו להקים עסק ולהתאגד כחברה או לחלופין להיות חברה של אדם יחיד שהחליט שעסקו יהיה מאוגד כחברה.

מהו הליך ההתאגדות של החברה?

כדי שהקמת עסק תחשב להתאגדות כחברה, על מייסדי החברה לדאוג לכמה דברים:

רישום חברה בע"מ

על מנת להתאגד כחברה בישראל יש להירשם אצל רשם החברות. הרישום כפוף לכמה תנאים:

 1. לבעלי המניות ולדירקטורים של החברה אין אזרחות של מדינת אויב
 2. בעלי המניות והדירקטורים אינם חייבים מוגבלים באמצעים או הוגדרו כחדלי פירעון בהוצאה לפועל
 3. בעלי המניות והדירקטורים אינם בעלי מניות או דירקטורים בחברה אחרת שהיא חברה מפרת חוק

אם בעלי המניות והדירקטורים של החברה עומדים בתנאי הרישום יש למלא טופס בקשה לרישום חברה וכן טופס הצהרת דירקטורים ראשונים. הרישום כרוך בתשלום אגרה, ומכאן ואילך החברה תידרש לתשלום אגרה שנתי.

התחל בפתיחת חברה

ניסוח תקנון החברה

לפי חוק החברות המעגן את ההוראות והחוקים הנוגעים להקמת חברה ולפעילותה, לכל חברה צריך להיות תקנון. התקנון הוא מעין חוזה בין החברה ובין בעלי המניות שלה וכן בין בעלי המניות לבין עצמם.

ישנם כמה פרטים שחייבים להופיע בתקנון החברה לפי חוק:

 • שם החברה
 • מטרות החברה
 • פרטים על הון המניות הרשום של החברה
 • פרטים על הגבלת האחריות של החברה

בנוסף לכך יש פרטים שהחברה זכאית לכלול בתקנון (אולם היא אינה מחויבת לעשות כן) כמו: 

 • הזכויות והחובות של בעלי המניות בחברה
 • הוראות שונות הנוגעות לאופן הניהול של החברה
 • נושאים נוספים שבעלי המניות מצאו לנכון לכלול בתקנון

התקנון של החברה, כפי שנרשם עם התאגדותה, תקף מעת התאגדותה.

מינוי רואה חשבון מבקר

לפי חוק החברות, כל חברה חייבת למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם. בתחילת דרכה של החברה, עם ההתאגדות כחברה, הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר שיכהן לפחות עד סופה של האספה הכללית הראשונה של בעלי המניות בחברה. 

אם החברה נרשמה אצל רשם החברות, ניסחה תקנון ומינתה רואה חשבון מבקר, מרגע התאגדותה כחברה בע"מ היא נהנית משתי תכונות מרכזיות: אישיות משפטית נפרדת (כלומר היא יכולה לתבוע ולהיתבע בבית המשפט) וכן הגבלת אחריות, כלומר שאי אפשר לנקוט הליכים כלכליים או משפטיים נגד בעלי מניות או בעלי תפקידים בחברה, אלא רק נגד החברה עצמה. 

התחל בפתיחת חברה

אולי יעניין אתכם גם...

 • יחידה ברשות התאגידים האמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם…
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן