תקנון חברה – AOA – Article of association

מילון מונחים > תקנון חברה – AOA – Article of association

תקנון החברה הינו אחד המסמכים החשובים ביותר ברישום החברה. התקנון מהווה חוזה בין בעלי החברה (בעל מניות) לבין החברה בע"מ לבין יתר בעלי המניות. התקנון נכתב במעמד רישום חברה באינטרנט.

בתקנון מפורטים נושאים שונים:

1. שם החברה בעברית ואנגלית.

2.מטרות החברה (בד"כ מומלץ לרשום "כל עיסוק חוקי" על מנת לא להגביל את פעילות החברה בעתיד לנושא מסוים).

3.הון החברה – הון מניות רשום – סה"כ כמות המניות שישנן בחברה, סוג המניות (רגילות/בכורה) וערכן הנקוב (0.01 ₪/1 ₪).

4.הון מניות מוקצה לכל בעל מניות (לפיו מוגדרת חלוקת האחוזים בחברה).

בנוסף התקנון מכיל פירוט בנוגע לאחריות בעלי המניות, פרטיהם של כל בעל מניות כולל ת.ז וכתובות, ומספר כללי ברזל סטנדרטיים:

 1. העברת המניות בחברה טעונה אישור הדירקטורים.
 2. אסור לחברה כחברה פרטית להציע מניות או אגרות חוב לציבור.
 3. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על 50.

על מנת לחסוך פרוצדורה וזמן ברישום, מומלץ להגיש תקנון סטנדרטי ולא מסובך לרשם החברות, אפשר תמיד להוסיף לתקנון החברה התניות בשלב מאוחר יותר. כמובן מומלץ לרשום עוד בטרם הקמת החברה הסכם מייסדים מפורט בין היזמים שיסדיר את כל מערכת היחסים ביניהם ויהווה תקנון לחברה.

שינוי התקנון ייעשה בהחלטה של האסיפה הכללית של בעלי המניות שהתקבלה ברוב רגיל, אלא אם הוראות התקנון קובעות כי דרוש רוב אחר. בנוסף להחלטת בעלי מניות יש לשלוח טופס דיווח לרשם החברות על שינוי התקנון בתוך 14 יום מהשינוי.

התחל בפתיחת חברה

אולי יעניין אתכם גם...

 • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
 • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
 • זכות לשמור על השווי של ההחזקות שלך (החלק ההוני). מבחינת שווי מניה: קורה רק במצב של גיוס לפי שווי נמוך יותר על מנת שהמניות לא תהיינה שוות פחות כסף.
 • זכות זו לרוב תידרש ע"י משקיעים המעוניינים להשקיע בחברה.
 • קיימות 2 נוסחאות להגנה זו: פיצוי מלא, פיצוי משוכלל.
לפרטים נוספים
 • זכות ראשונים, לשמור על חלקך היחסי החזקות/אחוזים (הצבעה) בהקצאות עתידיות של מניות נוספות.
 • זכות מצרנות היא זכות שלרוב תופיע ותוסדר בהסכם מייסדים, בין ה-founders של החברה.
לפרטים נוספים
 • חוזה כתוב שנחתם בין יזמים מייסדי החברה.
 • בין הסוגיות המוסדרות בו: חלוקת הון המניות, חלוקת סמכויות ותפקידים, הון התחלתי מושקע ועוד.
 • הסכם מייסדים נועד למקרים בהם תהיה מחלוקת בין מייסדי החברה בדבר פעילותה ותחומי אחריותם.
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן