שכיר בעל שליטה

מילון מונחים > שכיר בעל שליטה

"שכיר בעל שליטה" הוא אדם שהוא בעל שליטה בחברה, וגם מועסק בה כשכיר, כלומר כעובד של החברה.

פקודת מס הכנסה קובעת שבעל שליטה בחברה הוא מי שמחזיק לבדו או ביחד עם קרובו (בן הזוג שלו, אחיו, אחותו, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה) באחד מהדברים הבאים:

  1. 10% לפחות מהון המניות שהוצא בחברה או ב-10% לפחות מכוח ההצבעה של בעלי המניות בחברה.
  2. בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח ההצבעה או בזכות לרכוש אותם.
  3. בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים.
  4. בזכות למנות מנהל.

לכן, כאמור, שכיר בעל שליטה הוא מי שהוא בעל שליטה כפי שהוגדר, וחברת יחיד או חברת מעטים שבה הוא שולט שילמה לו את הכנסת העבודה שלו, כלומר הוא שכיר בחברה שבה הוא שולט.

בחירת הנהלת חשבונות לחברה בעמ אונליין

הטבות מס לבעלי שליטה

מלכתחילה אנשים הופכים לשכירים בעלי שליטה כי הדבר מיטיב עימם מבחינת מס. אכן, בשנים האחרונות, עם חקיקתו של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שכירים בעלי שליטה נהנים מכמה הטבות.

קבלת פנסיה תקציבית

תיקון 190 אפשר לשכירים בעלי שליטה לקבל מהחברה פנסיה תקציבית. פנסיה תקציבית היא גבוהה יותר ממנגנוני חיסכון ופנסיה אחרים, והיא מתבססת כמעט לחלוטין על כספים שהמעסיק הוציא (העובד לא נדרש להפריש או שמפריש סכום קטן יחסית).

הפרשת כספים לפנסיה

בעבר, טרם חקיקת התיקון, שכירים בעלי שליטה נדרשו לבחור האם להפקיד מדי חודש קצבה לרכיב הפיצויים או לרכיב התמלוגים בקופת הפנסיה שלהם. זאת בניגוד לעובדים שכירים 'רגילים' בשוק שהפקידו כספים לשני הרכיבים. המשמעות בפועל הייתה ששכירים בעלי שליטה קיבלו קצבת פנסיה נמוכה.

תיקון 10 שינה את המצב וכעת בעלי שליטה נהנים מאותן זכויות כמו שאר השכירים במשק, הזכאים להפקיד כספים לשני הרכיבים. מעבר לכך, הפרשת החברה לקופת הפנסיה של היחיד נחשבת כהוצאה מוכרת, ולכן לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס של החברה.

קרן השתלמות

שכירים בעלי שליטה נהנים גם מהטבה הנוגעת לקרן השתלמות, שהיא מכשיר שמאפשר חיסכון לטווח בינוני באמצעות משיכת כספים בלי צורך לשלם עליהם מס הכנסה. החברה יכולה להפריש לשכיר בעל שליטה העובד בה בין 4.5% ל7.5% מהשכר מדי חודש, כאשר השכיר עצמו זכאי להפריש בין 1.5% ל2.5% משכרו לטובת הקרן. 4.5% אחוזים מתוך הפרשות החברה לקרן ההשתלמות של השכיר בעל השליטה יכולות להיחשב לה כהוצאה מוכרת. עם זאת, חשוב לשים לב שיש תקרת כספים שניתן להפקיד לקרן ההשתלמות כך שתזכה את העובד בפטור מתשלום מס.

בחירת הנהלת חשבונות לחברה בעמ אונליין

אולי יעניין אתכם גם...

  • נדאג עבורכם לניהול הפן הפיננסי והחשבונאי של העסק שלכם מא' ועד ת'!
  • רואה החשבון שלנו יפתח עבורכם את התיקים ברשויות תוך פחות מ-48 שעות!
  • נכין עבורכם את כל המסמכים לצורך: פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה, פתיחת תיק בביטוח לאומי לחברה שלכם.
הנהלת חשבונות לחברה בע"מ אונליין
לפרטים נוספים
התחל בהנהלת חשבונות לחברה בע"מ
דילוג לתוכן