אגרת רישום משכנתא

מילון מונחים > אגרת רישום משכנתא

לקיחת משכנתא היא החלטה משמעותית בחייו של אדם – לרוב מדובר בהלוואה הגדולה ביותר שייקח הלווה בחייו, והוא כפוף לה במשך שנים ארוכות. תהליך ההלוואה הוא ארוך, ודורש לא מעט התייעצויות, בירוקרטיה ומילוי מסמכים: כך למשל יש להמציא לבנק מסמכים שונים המעידים על המצב הכלכלי והתעסוקתי של הלווה, ומנגד אפשר לקבל גם מסמכים המצביעים על התעניינות הלווה במשכנתא כמו אישור עקרוני למשכנתא בנקאית

בתום התהליך, כאשר כל פרטי המשכנתא נקבעו והלווה קיבל את הכסף, עליו לרשום את המשכנתא בפנקסי המקרקעין, פעולה הכרוכה בתשלום אגרה. בפנקסי המקרקעין מופיעות זכויות שונות במקרקעין (כמו בעלות, החזקה וכו') ולכן חשוב לעדכן בהם גם את קיומה של המשכנתא. 

הגשת בקשה לרישום משכנתא

קיימות שתי דרכים להגשת בקשה לרישום משכנתא:

  1. הגשה פיזית בלשכות המקרקעין או בדואר
  2. הגשה מקוונת (אפשרית אך ורק לעורכי דין בעלי כרטיס חכם)

הגשה פיזית

על מנת להגיש בקשה לרישום משכנתא בדרך זו יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

  • שלושה עותקים מודפסים של שטר המשכנתא, לאחר שנחתמו במקור ואומתו על ידי עורך דין. 
  • אישור על תשלום מס רכוש או מסמך המעיד על פטור מתשלום מס רכוש אם קיים כזה. אם הנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים אין צורך לצרף אישור זה.
  • אישור על תשלום המיסים של הרשות המקומית.
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה.
  • אסמכתא על תשלום אגרת רישום משכנתא בטאבו (כפי שיוסבר בהמשך).
  • מסמכים נוספים שיבקש רשם המקרקעין אם יש בכך צורך.

את המסמכים ניתן להגיש בדואר או בהפקדה בלשכת המקרקעין הרלוונטית. 

הגשה מקוונת

כאמור דרך זו מיועדת אך ורק לעורכי דין בעלי גישה של כרטיס חכם. הכרטיס החכם מאפשר לבעלי מקצוע לערוך פעולות שונות באופן מקוון מבלי להגיע פיזית למשרדי הממשלה (מתוך ההנחה כי הם נדרשים לביצוע פעולות עם משרדי ממשלה באופן יום יומי). לפני שעורך הדין יבצע את הרישום עליו לוודא כי הממשכנים שהוא פועל בשמם אכן מחזיקים בזכות כלשהי בקרקע שבגינה הם מבקשים לרשום משכנתא. 

שתי דרכי הרישום כפופות לתשלום אגרת רישום משכנתא. 

אגרת רישום משכנתא

על מנת לבצע פעולות שונות בנוגעות לרישום או שינוי רשום בטאבו, המדינה דורשת תשלום אגרות. לא מדובר בסכומים גבוהים, אולם חשוב להקפיד ולשלם אותם כהלכה. 

גובה אגרת רישום משכנתא הוא 160 שקלים, ויש לשלם סכום זהה על מנת להעביר משכנתא או לתקנה. שימו לב שללא הצגת אסמכתא המעידה על תשלום האגרה לא תוכלו לבצע רישום תקין של המשכנתא בטאבו. אי רישום הוא כר פורה לבעיות משפטיות בהמשך הדרך. 

כדאי לשים לב שגובה האגרה משתנה מעת לעת, ולכן כדאי להתעדכן באתרי הרשויות בגובהה העדכני.

התחל בהליך בחירת עורך דין לקניית דירה

דילוג לתוכן