פטורים ממס שבח

מילון מונחים > פטורים ממס שבח

מה זה מס שבח?

מס שבח הוא מס המוטל על מי שמכר דירה שהייתה בבעלותו (בכפוף למספר הדירות שיש ברשותו, כפי שיוסבר בהמשך). בסיס המס הוא הרווח שנוצר כתוצאה מהמכירה. 

איך מחשבים את מס השבח שישולם במכירת דירת מגורים?

בשנת 2014 חל שינוי במס השבח בישראל. נקבע ששיעור המס הוא 25% מהרווח על מכירת הדירה. אם הדירה נרכשה בתקופה שלפני 2014, המס יוטל רק על הרווח שנוצר אחרי שנת 2014 (בהנחה שבעל הדירה היה זכאי לפטור ממס שבח לפני 2014, ובעבר פטור זה היה גורף יחסית ורבים לא נדרשו לשלם את המס). נדגים:

  • דירה נרכשה בשנת 2000 במחיר של מיליון שקלים. ברשות הרוכש דירה נוספת (כלומר שתי דירות בסך הכל).
  • בשנת 2020 הוחלט למכור את הדירה שנרכשה 20 שנה קודם לכן. ערכה של הדירה עלה לאורך השנים, ולכן היא נמכרת עכשיו במחיר של שני מיליון שקלים. כמה מס שבח יידרש יוטל?
  • מחלקים את החישוב לשתי תקופות: על השנים שקדמו ל2014 לא יידרש תשלום מס שבח. על השנים 2014-2020 יידרש תשלום מס – הרווח ממכירת הדירה הוא מיליון שקלים, כלומר 50,000 שקלים בשנה. מ2014 ועד 2020 הרווח מהדירה היה 350,000 שקלים (50 אלף ש"ח בכל שנה). לכן הוא יש לשלם 25% מהסכום הזה, דהיינו 87,500 שקלים.

מסלולי פטור ממס שבח

במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח. נציג מקרים בולטים:

דירה יחידה

הדירה הנמכרת היא הדירה היחידה של המוכר, והמוכר היה הבעלים של הדירה במשך 18 חודשים. במשך החודשים הללו המוכר לא מכר דירה אחרת. במקרה כזה המוכר זכאי לפטור ממס שבח.

דירת מגורים שהמוכר קיבל בירושה

המוכר זכאי לפטור אם המכירה היא של דירת מגורים שקיבל בירושה והתקיימו התנאים הבאים:

  • המוכר הוא בן זוג של המוריש, צאצא שלו או בן זוגו של צאצא המוריש
  • לפני שהמוריש הלך לעולמו הוא היה הבעלים של דירת מגורים אחת בלבד
  • אם המוריש היה עדיין בחיים והיה מוכר את הדירה שהועברה בירושה, הוא היה פטור מתשלום מס שבח בשל מכירתה. 

פטור חד פעמי למי שבבעלותו שתי דירות

ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים גם אם ברשותו של המוכר דירה נוספת. הפטור יינתן באופן חד פעמי. זאת בהתקיים התנאים הבאים:

  • במועד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלות המוכר דירה אחת נוספת בלבד (ולא יותר מזה).
  • הדירה הנוספת תימכר (בפטור ממס) תוך שנה מהיום שבו נמכרה הדירה הראשונה.
  • השווי של שתי הדירות ביחד אינו גבוה יותר מ1,986,000 שקלים.
  • שנה לפני מכירת הדירה הנוספת או שנה אחרי מכירת הדירה הנוספת, המוכר ירכוש דירת מגורים אחרת. השווי של הדירה החדשה יהיה שווה לפחות שלושה רבעים משתי הדירות שהיו בבעלותו. 

התחל בעריכת הסכם קניית דירה אונליין

דילוג לתוכן