מה ההבדל בין פרילנסר לעצמאי?

עמוד הבית > עמודי השוואה > עוסק מורשה > מה ההבדל בין פרילנסר לעצמאי?

מיהו עובד עצמאי?

ניתן למצוא הגדרות שונות למיהו עובד עצמאי. ההגדרה המקובלת ביותר היא זו של הביטוח הלאומי, לפיה עובד עצמאי הוא מי שמקיים את אחד מהתנאים הבאים:

  • עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע.
  • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע.

מי שנכלל תחת ההגדרה הזו הם בדרך כלל עוסקים שביצעו פתיחת עוסק מורשה או פטור.

מה ההבדל בין פרילנסר לעצמאי?

גם כאן אין תשובה אחת ברורה, ויש הטוענים שמדובר בעניין של סמנטיקה: באופן כללי המונח 'עצמאי' מתאר את כל מי שהכנסותיו אינן מעבודתו כשכיר. לתוך ההגדרה הזו אפשר להכניס יזמים, עוסקים ופרילנסרים.

אז בכל זאת למה מתכוונים כשמשתמשים דווקא במונח 'פרילנסר' ולא במונח 'עצמאי'? נהוג לחשוב שעצמאי הוא אדם שעובד עם לקוחות רבים, כלומר מעניק שירות או מוכר טובין לרבים. עצמאי נחשב גם למי שמנהל את העסק ומעסיק עובדים. לעומת זאת, כאשר מדברים על פרילנסר, מתייחסים לרוב לאדם שעובד לבד ולא מעסיק עובדים נוספים, כזה שמעניק שירותים ללקוחות באופן זמני בעבור משימה ספציפית.

בחר רואה חשבון לעוסק מורשה

איך להיות עצמאי? איך להיות פרילנסר?

על השאלה הזו ניתן לענות בשתי דרכים: פרוצדורלית ומהותית.

מבחינה פרוצדורלית, על מנת לעבוד כעצמאי/כפרילנסר מומלץ להירשם כעוסק ברשות המיסים. ניתן להירשם הן כעוסק מורשה (בכפוף למחזור הכנסות של למעלה מ100,491 שקלים בשנה והוצאת חשבוניות ללקוחות) או כעוסק פטור

מבחינה מהותית, מי שפונה לעבוד כפרילנסר צריך לקחת חשבון שהוא מנהל עסק. הוא נדרש לפרסם את עצמו, למצוא לקוחות ולנהל את הפן הבירוקרטי של העסק. 

להעסקת עובד פרילנסר יש כמה יתרונות ברורים: הפרילנסר הוא ה"בוס" של עצמו, הוא שולט בזמני העבודה ובאופי העבודות שהוא מבצע ומעסיקים רבים רוצים לעבוד עימו הן כי הפרילנסר נחשב פעמים רבות למומחה תחומו, והן משום שאין חובה לשלם לו זכויות סוציאליות.

פרילנסר או שכיר?

פעמים רבות ישנה בעייתיות דווקא בשאלת עצמאי או שכיר, כלומר קושי להבחין בין מי שהוא עצמאי (ברוב המקרים פרילנסר) לבין מי שהוא שכיר בחברה. זאת משום שיש פרילנסרים רבים שחלק ניכר מהכנסותיהם מגיע מלקוח מרכזי אחד. במקרה כזה עולה השאלה האם העובד הוא אכן פרילנסר או שיש יחסי עובד מעביד בינו לבין אותו לקוח. ההבחנה הזו חשובה כיוון שאם העובד נחשב אכן לעובד שכיר בחברה אז המעביד נדרש לשלם את הזכויות הסוציאליות שלו, בעוד שאם הוא פרילנסר הרי שאין הכרח לשלם לו זכויות כאלה. 

בתי המשפט קבעו בפסיקתם מבחנים שונים על מנת לבדוק מתי אדם ייחשב לעצמאי ומתי לעובד שכיר. המבחן העיקרי הוא מבחן ההשתלבות, שבודק עד כמה העובד משתלב במקום העבודה, האם הוא חלק אינטגרלי מפעילות החברה או הארגון. המבחנים האחרים בודקים האם העובד נתון למרותו של מפקח כלשהו, האם העובד מועסק בימים ושעות קבועים, האם הוא עצמו חייב לעשות את העבודה או שאפשר למצוא מי שיחליף אותו, היכן העבודה מבוצעת, מי מספק את כלי העבודה, באיזה אופן השכר משולם ומה משך ההתקשרות בין הצדדים. 

האם עצמאי שכיר הוא פרילנסר?

עצמאי שכיר הוא אדם שמעוניין לפעול מול לקוחותיו כעצמאי או כפרילנסר, אבל אינו מעוניין בבירוקרטיה הפתוחה בפתיחת תיק עוסק ברשויות המס ובדיווחים השוטפים לרשויות. אי לכך, העצמאי השכיר נעזרים ב'חברות חשבונית' או 'חברות צינור'. העצמאי השכיר נחשב לשכיר בחברות האלה, ומקבל מהן תלוש משכורת ככל העובדים השכירים. ואולם, העצמאי השכיר פועל לקוחותיו כפרילנסר, רק שחברת החשבוניות היא זו שמוציאה ללקוח את חשבונית המס, דרישת התשלום או, וזאת בתמורה לקבלת עמלה. 

מעמד העצמאי שכיר הוא בעצם דרך להיות פרילנסר מול הלקוחות בלי להיות פרילנסר הלכה למעשה מול רשויות המס. עם זאת, בשנים האחרונות מתעוררים קשיים עם המעמד הזה, כיוון שהן הביטוח הלאומי והן רשויות המס מתנגדים לו. 

ככלל, אין כמובן הכרח להיות במעמד של עצמאי שכיר. ניתן לפתוח עוסק מורשה או פטור, ולהימנע מבירוקרטיה על ידי שכירת שירותי הנהלת חשבונות לעוסק מורשה או רואה חשבון. 

ההבדלים בין פרילנסר ועצמאי


פרילנסר

עצמאי
מספר לקוחות• מעניק שירותים למספר לקוחות. לרוב יש לפרילנסר לקוח אחד משמעותי שממנו הוא מקבל את עיקר הכנסתו.• מעניק שירותים למספר לקוחות
עובדים נוספים• נהוג להתייחס לפרילנסר כאל מי שעובד בגפו ללא עובדים נוספים• עשוי להעסיק עובדים נוספים
סיווג כשכיר• עשוי להיות מסווג כשכיר, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה• לרוב לא מסווג כשכיר

בחר רואה חשבון לעוסק מורשה

דילוג לתוכן