חשבונית מס קבלה

מילון מונחים > חשבונית מס קבלה

על מנת להבין כהלכה מהי חשבונית מס/קבלה, יש להבין ראשית כמה מושגים חשובים.

עסקה

עסקה היא ביצוע אחת מהפעולות הבאות על ידי עוסק במסגרת העסק שלו:

  1. מכירת טובין.
  2.  מתן שירות.
  3. ביצוע עסקת אקראי.

התחל בהנהלת חשבונות לעוסק מורשה

חשבונית מס

החשבונית היא מסמך מסחרי, המשמש מעין דרישת תשלום שהעוסק נדרש להוציא למי שרכש את הטובין שהעוסק מכר או למי שקיבל את השירות שהעוסק העניק. כל עוסק נדרש להוציא חשבונית מס תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה. נשים לב שבמדינת ישראל קיימים שני סוגי עוסקים: עוסק מורשה ועוסק פטור. רק עוסק פטור נדרש להוציא חשבונית ללקוחותיו.

על מנת שחשבונית מס תהיה קבילה היא חייבת להיערך בעברית, להיות בשקלים בלבד, לכלול את המילים 'חשבונית מס' וכן לכלול פרטים על הכמויות והמחירים הרלוונטיים לעסקה שבוצעה. 

קבלה

קבלה היא מסמך שמתעד קבלת תשלום בעד המוצר או השירות שבעל העסק העניק ללקוח שלו. כל עוסק במדינת ישראל מחויב לתעד כל אירוע של תקבול, כלומר קבלת מזומנים, צ'ק, מזומן, העברה בנקאית וכו'. נשים לב שבעוד שבהוצאת חשבונית מחויב רק מי שהוא עוסק מורשה, בהוצאת קבלה מחויבים כל העוסקים: הן עוסק מורשה והן עוסק פטור. 

לסיכום נבהיר: חשבונית מס עוסק מורשה משמשת כדרישת תשלום של העוסק ללקוח שלו, כלומר הדרך שבה העוסק המורשה יבקש כסף מהלקוח בעד הטובין או השירות שנתן לו. הלקוח ישלם לעוסק א הסכום הרשום בחשבונית, ועם קבלת הכסף העוסק יוציא קבלה ללקוח על הכסף שקיבל ממנו.  

מהי חשבונית מס קבלה?

חשבונית מס קבלה היא מסמך שכולל גם חשבונית וגם קבלה. במקום להוציא שני מסמכים נפרדים של חשבונית ושל קבלה, העוסק יכול להשתמש בחשבונית מס קבלה. הדבר רלוונטי בעיקר לעוסקים שעבורם אירועי דרישת התשלום והתקבול סמוכים זה לזה. נוכל לחשוב למשל על חנות כלי כתיבה. הלקוח רוכש עט ב-10 שקלים. המוכר מגיש לו חשבון על סך 10 שקלים והלקוח משלם. המוכר יכול לתת ללקוח חשבונית מס קבלה, שתתעד הן את דרישת התשלום והן את התקבול.

מה ההבדל בין חשבונית מס וחשבונית מס קבלה?

למען האמת ההבדל המרכזי בין שני סוגי החשבוניות הוא רכיב הקבלה. חשבונית מס 'רגילה' כוללת רק את דרישת התשלום, בעוד בחשבונית מס קבלה יש גם את הרכיב של התקבול.

התחל בהנהלת חשבונות לעוסק מורשה

דילוג לתוכן