מקדמות מס

מילון מונחים > מקדמות מס

מקדמות מס הכנסה הן תשלומים שבעל עסק נדרש להעביר לרשות המיסים, המבוססים על אומדן של הרווחים בעסק. למה הכוונה? כל עוסק בישראל מחויב להגיש כל שנה דו"ח שנתי למס הכנסה. הדו"ח הזה מכיל פרטים על ההכנסות וההוצאות של העוסק, הן מיגיעה אישית והן ממקורות אחרים, וכן סוגים שונים של הוצאות, עלויות ניכויים וקיזוזים. מתוך הפרטים המופיעים בדו"ח נגזר סכום המס שהעוסק צריך לשלם מדי שנה. 

אולם, כאמור הדו"ח מוגש פעם בשנה. רשות המיסים מעדיפה שלא לחכות עד המועד החד שנתי של הגשת הדו"ח, אלא לקבל תשלומים מבעלי העסקים לאורך השנה שיקדימו את תשלום המס השנתי. אלה הן מקדמות המס.

בחר רואה חשבון לעוסק מורשה

נבהיר: לא מדובר במס הסופי שהעוסק יידרש לשלם, אלא במקדמה בלבד. כשם שלפני שסוגרים אולם לחתונה משלמים לבעל העולם מקדמה, כך גם משלמים לרשות המיסים מקדמה על תשלום המס שעתיד להיקבע עם הגשת הדו"ח השנתי. 

את המקדמות יש לשלם כל חודש או חודשיים, כאשר תקופת התשלום נקבעת על ידי רשות המיסים בהתאם לגודלו של העסק (עסק קטן ישלם כל חודשיים ועסק גדול ישלם כל חודש).

פנקס מקדמות מס

כאשר אדם פותח עסק חדש הוא נדרש לפתוח תיק במס הכנסה. עם הרישום במס הכנסה בעל העסק החדש יקבל פנקס מקדמות. מדובר במעין ספר שמכיל שוברים שבאמצעותם הוא יוכל לדווח על מחזור העסקאות של העסק שלו. בהתבסס על מחזור העסקאות שדווח בפנקס המקדמות בעל העסק ישלם מקדמות מס. 

חישוב מקדמות המס 

שיעור מקדמות המס, שהוא אחוז המס המבוקש, נקבע לפי מחזור הכנסותיו של העסק:

  • בעבור עסק קיים – שיעור המקדמות מבוסס על מחזור ההכנסות של העסק בשנה הקודמת. 
  • בעבור עסק חדש – שיעור המקדמות מבוסס על המחזור העסקי הצפוי של העסק, שנקבע הן לפי ההשערה של בעל העסק והן לפי על שיעורי המקדמות הנהוגים בענף של העסק.

החישוב של הסכום עצמו שצריך לשלם מתבצע באופן אוטומטי באתר רשות המיסים. כלומר יש להזין את גובה ההכנסות החודשי או הדו חודשי, והמחשבון באתר מחשב מה גובה המקדמות שבעל העסק נדרש לשלם לפי נוסחת תשלום קבועה.

עדכון מקדמות מס הכנסה

רשות המיסים מאפשרת לעדכן את מקדמות מס ההכנסה של בעל העסק, ולעיתים אפילו לבטלן אן המקדמות שנגבו ממנו היו גבוהות מדי. הגשת הבקשה לעדכון נעשית על ידי מילוי טופס 2216/א שניתן למצוא באתר רשות המיסים. 

תשלום מקדמות המס

בעוד שפעם תשלום מקדמות המס היה פיזי בלבד, הרי שהיום ניתן לבצעו גם באופן מקוון. עם פתיחת העסק מקבל העוסק שם משתמש וסיסמה לאזור האישי שלו באתר רשות המיסים, שבו קיימת האפשרות לשלם את המקדמות באינטרנט. העוסק נדרש להכניס את נתוני ההכנסות שלו לתקופה הרלוונטית, האתר מחשב את סכומי המקדמות והעוסק יכול לשלם אותם באופן מידי באמצעות כרטיס אשראי.

בחירת הנהלת חשבונות לחברה בעמ אונליין

אולי יעניין אתכם גם...

  • פתיחת תיק ברשויות מע"מ /מס הכנסה לחברה בע"מ ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי הרשויות!
  • רואה החשבון שלנו יפתח עבורכם את התיקים תוך פחות מ-48 שעות!
  • נכין עבורכם את כל המסמכים לצורך פתיחת תיק במע"מ, פתיחת תיק במס הכנסה ופתיחת תיק ניכויים בביטוח לאומי לחברה שלכם.
פתיחת תיק במע"מ / מס הכנסה
לפרטים נוספים
התחל בפתיחת תיקים במע"מ/מס הכנסה
דילוג לתוכן