תזרים מזומנים

מילון מונחים > תזרים מזומנים

תזרים מזומנים או תזרים הוצאות והכנסות של עסק הוא אחד המונחים החשובים ביותר לתפעולו התקין של העסק. לתזרים מזומנים של עסק יש השלכה הן ברמה הכלכלית, כאשר בעל העסק בוחר להתנהל כך או אחרת על פי תזרים המזומנים הצפוי, והן השלכות ברמה החשבונאית.

התחל בהנהלת חשבונות לעוסק מורשה

מהו תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הוא סיכום וניתוח של כל הפעולות שכרוכות בתנועה של כסף אל העסק וממנו. תזרים מזומנים של עסק צפוי שיהיה חיובי, כלומר שמזומנים רבים יותר ייכנסו אל העסק מאשר יצאו ממנו. תזרים מזומנים שלילי הוא מצב בו תנועת המזומנים החוצה גדולה יותר מתנועת המזומנים פנימה. 

המסמך שמסכם את תזרים המזומנים של העסק הוא "הדו"ח על תזרים מזומנים" המהווה חלק מהדו"חות הכספיים של כל עסק, יחד עם המאזן ודו"ח רווח והפסד. הדו"ח על תזרים מזומנים יוצא תמיד מתוך הרווח המוצג בדו"ח רווח והפסד, או, אם נדייק, מתחיל ברווח המוצג בדו"ח רווח והפסד. הוא מנתח את מרכיביו של דו"ח הרווח והפסד באופן שמנטרל מהם הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתנועה ממשית של מזומנים. כך למשל: תנועות פחת, הפרשות חשבונאיות ויתרות הון חוזר שטרם התקבלו בגינן מזומנים או טרם שולמו בגינן מזומנים. התוצאה היא ניתוח של השינוי בסכום המזומנים בקופת העסק. באופן כללי מאוד שינוי זה נובע מהרווח של העסק, השקעותיו ותזרימי המימון שלו. 

מהו תזרים מזומנים צפוי של עסק?

תזרים המזומנים הצפוי של העסק הוא התכנון של שינויים במזומנים שנובע מפרויקט או ממהלך עסקים בתקופה כלשהי, ולוקח בחשבון את יתרת המזומנים של העסק בנקודה מסוימת ואת השינויים הצפויים בה כתוצאה מאירועים שונים בחייו של העסק. כך למשל התכנון לפי תזרים המזומנים לוקח בחשבון מועדי תשלומים לספקים, מועדי תקבולים מלקוחות, מועדי פירעונות של הלוואות ומועדי תשלומים צפויים על חשבון השקעות שנעשו. 

לפי תזרים המזומנים של העסק או החברה, בעל העסק מחליט כיצד לפעול. האם להשקיע, האם למכור או לקנות – הכל לפי מצב תנועת המזומנים בעסק.

התחל בהנהלת חשבונות לעוסק מורשה

אולי יעניין אתכם גם...

  • נפתח עבורכם עוסק מורשה תוך 24 שעות – נחסוך לכם את כל כאב הראש והבירוקרטיה.
  • ללא הגעה פיזית – לא תצטרכו לחכות בתורים ארוכים ולבזבז יומיים במשרדי הרשויות השונים.
  • נבצע עבורכם פתיחת עוסק מורשה ברשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
הנהלת חשבונות לעוסק מורשה
לפרטים נוספים
התחל בהנהלת חשבונות לעוסק מורשה
דילוג לתוכן