מה ההבדל בין הסכם מייסדים לתקנון חברה

עמוד הבית > עמודי השוואה > חברות > מה ההבדל בין הסכם מייסדים לתקנון חברה

יזמים רבים, בעיקר אלו שבתחילת דרכם העסקית, מתלבטים בשאלה מה ההבדל בין הסכם מייסדים לתקנון חברה. לכאורה, ניתן לחשוב כי אין שוני מהותי בין הסכם מייסדים לתקנון חברה אולם עיון מדוקדק בכל אחד מהמסכים מגלה כי לא כך הדבר. 

פתיחת חברה וייסוד החברה מהווים רגע מכונן במסע העסקי של היזמים, הן בהיבט הסמלי שבעניין והן בהיבט המעשי שכן בעת עריכת מסמכים אלו קובעם השותפים, למעשה, את כללי המשחק בניהם תוך תיאום ציפיות בין הצדדים, דבר חשוב מאין כמותו.

מהו הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים להקמת חברה הוא חוזה כשהצדדים לו הם השותפים לחברה ו/או למיזם. הסכם מייסדים מהווה למעשה את איזון הרצונות של השותפים למיזם תוך תיאום ציפיות הדדי ביניהם ובין המהלך העסקי המבוצע. 

בהסכם המייסדים, נהוג לכלול כל פרט שהצדדים לו חושבים כי הוא רלוונטי להתקשרות העסקית ולהצלחתו. לרוב נהוג יהיה למצוא שם פרטים הנוגעים לייסוד החברה ולהתנהלותה, כדוגמת: זכויותיהם וחובותיהם של המייסדים, שם החברה, תחומי הפעילות העסקית, קביעת אופן קבלת החלטות מהותיות בחיי החברה, מנגנון לפתרון סכסוכים ועניינים הנוגעים לזכויות הקניין הרוחני של המיזם וכו'. 

ראוי להדגיש כי הסכם מייסדים למיזם מקבל משנה חשיבות שכן עתיד החברה ואופן פעילותה לוטה בערפל ומשכך תיאום הציפיות בין השותפים חשוב מאין כמותו לשם הצלחת הפעילות ומניעת סכסוכים עתידיים בין השותפים. 

הסכם מייסדים להקמת חברה עשוי לעסוק בשני תחומי פעילות, תחום הפעילות הרלוונטי לייסוד החברה, התנהלותה העסקית תוך קביעת זכויות והחובות של בעליה ותחום פעילות נוסף נוגע למקרה בו תפורק החברה ואז יוסדרו כל הנושאים הרלוונטיים לחופש העיסוק ואי התחרות וכיו"ב. 

ניתן לערוך הסכם מייסדים אונליין, דבר אשר עשוי לחסוך הן שכר טרחת עורכי דין והן זמן בביצוע. פרטים נוספים אודות שירות זה, ניתן למצוא כאן

מהו תקנון חברה פרטית?

כתיבת תקנון חברה נעשה בעת ייסוד החברה והתקנון מהווה חלק ממסמכי ההתאגדות של החברה. מנגד, אין כל חובה לערוך הסכם מייסדים ואין כל חובה להגיש מסמך שכזה. תקנון החברה מהווה את 'מערכת החוקים' שלכאורה מתנהלת החברה וכי פעילותה השוטפת כפופה לתקנון ולהוראותיו. לדוגמא: בעת הקצאת ו/או העברת מניות, חלוקת דיבידנד וכו'. 

תקנון החברה מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות לבין עצמם וכן את מערכת היחסים בין בעלי המניות לחברה. בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999, תקנון החברה חייב לכלול את הפרטים הבאים: שם החברה, מטרות החברה, מבנה הון המניות בחברה, והתיייחסות לאופן הגבלת האחריות האישית של בעלי המניות במסגרת פעילותם בחברה.

כיצד מתבצע שינוי תקנון חברה?

בחלוף הזמן מעת ייסוד החברה ופעילותה, מתרחשים שינויים טבעיים באופן ניהול החברה ולעיתים מה שהוסכם לגביו בתקנון החברה אינו רלוונטי ו/או שנדרש עדכון לעת הנוכחית ומכאן ניתן בידי בעלי המניות האפשרות להביא לשינוי תקנון החברה. 

ההוראה הנורמטיבית הרלוונטי לעניין זה קבועה בסעיף 20 להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999, שקובע כי חברה יכולה לשנות את תקנון החברה על פי החלטה באסיפה כללית שהתקבלה ברוב רגיל אלא אם כן קבועה הוראה בדבר רוב אחר בתקנון החברה (או בהסכם המייסדים הנוגע לעניין זה). 

כיצד מוקמת חברה בע"מ?

ייסוד חברה נתפס לעתים כמהלך מסובך ומורכב שדורש תשומות רבות אולם כיום ניתן לבצע רישום חברה באינטרנט, דבר שמפשט מאוד את התהליך וחוסך זמן יקר. הקמת חברה אונליין מתבצעת על ידי הכנת והגשת מסמכי התאגדות החברה בצורה מקוונת לרשם החברות. 

לצורך כך, ניתן לשכור את שירותיה של חברת Ettorney אשר הקימה מערכת באמצעות ניתן לרשום את החברה על ידי מילוי טופס מקוון ולחסוך זמן יקר באמצעות ליווי עורך הדין מטעם חברת Ettorney.

ההשוואה המלאה בין הסכם מייסדים לתקנון חברה


הסכם מייסדים

תקנון חברה
מקור חוקי• אין.• חוק החברות, תשנ"ט-1999.
מטרת המסמך• איזון רצונות ותיאום ציפיות בין השותפים. הסדרת נושאים עיקריים לניהול החברה והיחסים בין מייסדי המיזם.• הסדרת מערכת היחסים בין בעלי המניות לחברה ובעלי המניות לעצמם.
ניתן לרישום אונליין?• לא.• כן.
האם יש פרטים אשר חייבים להיכלל במסמך?• לא.• תקנון החברה חייב לכלול את הפרטים הבאים: שם החברה, מטרות החברה, מבנה הון החברה, ונושא הגבלת האחריות האישית של בעלי המניות.
האם נדרש לדווח על שינוי המסמך?• לא. אך לרבות תיעשה חתימה על תיקון ו/או תוספת להסכם המייסדים.• כן, יש לדווח לרשם החברות בתוך 14 יום מיום שינוי תקנון החברה.

רוצים לדעת עוד על הסכם מייסדים ותקנון חברה?

  • הסכם מייסדים באנגלית או בעברית (Founders agreement) ליזמים, בעלי עסקים וחברות סטארט-אפ.
  • הכנת הסכם מייסדים מותאם אישית ע"י עו"ד חברות והייטק להגדרת זכויות וחובות השותפים ופעילות החברה.
  • סיום הפרוצדורה במינימום עלות וזמן על מנת שתוכלו להיות מרוכזים 100% במיזם שלכם.
הסכם מייסדים
לפרטים נוספים
התחל הסכם מייסדים
דילוג לתוכן