חברת יחיד

מילון מונחים > חברת יחיד

מהי חברת יחיד?

לפי חוק החברות, חברת יחיד (או כפי שהיא מכונה בחוק 'חברת אדם אחד') היא חברה שלה בעל מניות אחד. 

הקמת חברת יחיד

כמו חברה 'רגילה' גם חברת יחיד נדרשת להירשם אצל רשם החברות כדי להתחיל ולפעול כחברה מאוגדת מוכרת בישראל. הרישום יכול להיעשות באופן מקוון או באופן ידני. 

הגשה ידנית

לצורך הגשה ידנית יתבקש בעל החברה להגיש את המסמכים הבאים:

את המסמכים יש להגיש לרשם החברות באמצעות משלוח בדואר או בהפקדה פיזית במשרדי הרשם. 

הגשה מקוונת

לצורך הגשה מקוונת יתבקש בעל החברה למלא טופס אינטרנטי בשם 'רישום מקוון לחברת יחיד'. בטופס יידרש למלא את הצהרתו כבעל המניות ואת תקנון החברה.

התחל ברישום חברה

הטיפול בבקשת הרישום

כמחצית מבקשות הרישום שנשלחות לרשם מטופלות כבר ביום בו נשלחו (במיוחד אם נשלחו אינטרנטית או לחלופין הוגשו במסגרת שעות העבודה של משרדי הרשם). אם הבקשה לא טופלה ביום בו הוגשה ידאגו לטפל בה תוך 3 ימי עסקים. אולם חשוב לשים לב: אם בחרתם בהגשה ידנית ושלחתם את המסמכים בדואר בקשתכם תטופל רק תוך 14 ימי עסקים.

פירוק חברת יחיד בהליך מזורז – יתרון ייחודי לחברת יחיד

בניגוד לחברות מסוגים אחרים, חברת יחיד נהנית מיתרון מובהק בעת פירוק מרצון. הדין הישראלי מאפשר פירוק מרצון בהליך מזורז של חברת יחיד. ההבדל בין פירוק חברת יחיד לחברת רבים נעוץ בעיקר ביעילות ובמהירות של התהליך: זמן הטיפול בבקשה של פירוק מרצון בהליך זה עומד על כ-30 ימי עבודה, והוא פשוט יותר משום שאין צורך להמתין לכינוס של אספת בעלי המניות ולא יהיו התנגדויות שיעכבו את התהליך, כיוון שזו החלטה שבעל החברה יקבל לבדו.

מהם התנאים להליך מזורז בפירוק מרצון?

נדרש שיתקיימו התנאים הבאים:

 1. החברה אינה פעילה. כלומר: אין לה נכסים, אין לה חובות, אין הליכים משפטיים שהחברה היא צד להם ולא מתנהלים נגד החברה הליכי אכיפה מנהליים.
 2. ההחלטה התקבלה באספה הכללית של בעלי המניות, כלומר בעל החברה יתעד את קבלת ההחלטה על פירוק החברה.

מהם המסמכים הנדרשים?

 • הצהרה של הדירקטור על כך שהחברה אינה פעילה ושהתקבלה החלטה על פירוק בהליך מזורז.
 • החלטת בעל המניות כיצד ינהג במסמכי החברה אחרי שתפורק. כך למשל באיזה אופן יישמרו תקנון החברה והדו"חות הכספיים שלה (יש לשמור מסמכים אלה לפחות 7 שנים לפי דין).

הגשת הבקשה

הבקשה תוגש לרשם החברות ותטופל כאמור תוך כחודש ממועד הגשתה. 

התחל בפירוק חברה

אולי יעניין אתכם גם...

 • רישום החברה שלך במהירות וללא התעסקות ובירוקרטיה מצידך!
 • רישום חברה בע"מ באינטרנט ברשם החברות באופן פשוט ומהיר.
 • נכין עבורך את כל המסמכים לצורך רישום חברה, אימות חתימה ע"י עו"ד וקבלת תעודת התאגדות ומספר חברה.
לפתוח חברה בע"מ
לפרטים נוספים
התחל ברישום חברה
 • כמות המניות הכולל בחברה.
 • הון המניות הרשום המומלץ הינו 1,000,000 מניות.
 • הון המניות גדול על מנת שיהיו מספיק מניות להקצות לבעלי מניות…
לפרטים נוספים
 • כאשר מבצעים הקצאת מניות בחברה מקצים (מחלקים) מניות מהון המניות הרשום (כמות המניות הכולל בחברה).
 • הון מניות הרשום נקבע בתקנון החברה ובמידה ולא נותרו מניות לחלק, ניתן להגדיל את הון המניות הרשום.
 • הקצאת מניות היא פעולה שמבצעים בד"כ כאשר מצרפים שותף/משקיע לחברה.
 • בעת רישום החברה, נהוג לשמור על יחס בין הון המניות הרשום להון המניות המוקצה של 1:10 לטובת הון המניות הרשום.
לפרטים נוספים
דילוג לתוכן