מדד תשומות הבנייה

מילון מונחים > מדד תשומות הבנייה

מה זה מדד תשומות הבניה?

בפשטות: מדד המעיד על כמה עולה לבנות בתקופה מסוימת במדינת ישראל. למה הכוונה? מדד תשומות הבנייה הוא מדד שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי חודש. הוא בודק מה השינוי שחל במחיר של קבוצת מוצרים ושירותים הדרושה לצורך בנייה, כלומר בוחן מעין 'סל' מוצרים ואת העליות או הירידות במחיר במוצרים האלה. אם הסל החודש יקר יותר מהסל בחודש הקודם, הרי שמדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה.

איך בודקים את השינוי במחיר המוצרים?

דוגמים באופן ישיר מחירים של מוצרים ושירותים שמסופקים על ידי יצרנים, סיטונאים ומוכרים בשוק. המחירים נדגמים מכל רחבי הארץ. מעניין לדעת שמאז שהחלו למדוד את מדד תשומות הבנייה במדינת ישראל (לפני למעלה מ-60 שנה) הוא נמצא בעלייה מתמדת. 

מדוע מדד תשומות הבנייה רלוונטי לרוכשי דירות?

מדד תשומות הבנייה רלוונטי לרוכשים המבצעים קניית דירה חדשה מקבלן שהיא 'על הנייר', כלומר כזו שעתידה להיבנות בהמשך. המדד פחות רלוונטי לרוכשים שקונים דירה יד שנייה או דירה קיימת. זאת משום שתשלומים עתידיים שהרוכשים צריכים לשלם לקבלן מוצמדים למדד תשומות הבנייה.

נדגים: נניח שפלוני רכש מהקבלן דירה 'על הנייר' במחיר של 2 מיליון שקל. בהסכם בין פלוני לקבלן שנקבע במועד סגירת העסקה ישלם פלוני לקבלן 500,000 שקלים, ובהמשך יעביר לו תשלומים נוספים על פי פריסה שנקבעה ביניהם עד שיושלם התשלום של 2 מיליון השקלים. מיליון וחצי השקלים הנותרים, כלומר סכום הכסף שפלוני לא שילם לקבלן במעמד סגירת העסקה, צמוד למדד תשומות הבנייה. כך למשל אם לפי החוזה בין פלוני לקבלן נקבע שעל פלוני לשלם לקבלן 100,000 נוספים חודש לאחר סגירת העסקה ובחודש זה עלה מדד תשומות הבנייה ב2%, הרי שפלוני יידרש לשלם לקבלן 102,000 שקלים.

התחל בהליך בחירת עורך דין לקניית דירה

דילוג לתוכן